alterjob
De jobsite voor social profit
die goed bij u passen !
Straatverplegers - Alterjob.be
Straatverplegers
Straatverplegers is een medisch-sociale organisatie die ervan overtuigd is dat het mogelijk is een eind te maken aan de dakloosheid in Brussel en Luik. De organisatie draagt hieraan bij door de, in termen van gezondheid, meest kwetsbare dakloze mensen uit de straat te halen en door verenigingen en het publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen voor de problematiek van dakloosheid te vinden.

Straatverplegers (SV) deelt graag haar ervaring en knowhow met andere professionals in de medisch-sociale sector. Eén van de ingezette middelen is ons aanbod van externe vormingen, hoofdzakelijk via onze vorming « Hygiëne en Bestaansonzekerheid » waarin SV hefbomen aanbiedt om debatten en reflectie op gang te brengen over het belang van lichaamsverzorging in het re-integratieproces. Onze Verantwoordelijke vormingen heeft als algemene opdracht ons opleidingsaanbod te organiseren en te modernis

http://infirmiersderue.org/nl