De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Sint-Gillis - Alterjob
OCMW van Sint-Gillis
De werkzaamheden van het OCMW uiten zich voornamelijk in begeleiding op verschillende manieren :
- De sociale en professionele (her)integratie,
- Hulp inzake huisvesting, schuldbemiddeling, specifieke tegemoetkomingen zowel voor oudere personen als voor jongeren,...

Naargelang de individuele situatie van elk, kan de tussenkomst van het OCMW eventueel de vorm aannemen van een financiële hulp maar ook ander vormen van hulp worden toegepast (onmiddellijke tewerkstelling, advies inzake het beheer van facturen, socioprofessionele balans, sensibilisatie en adviezen inzake vermindering van het energieverbruik, culturele activiteiten,...).

Geïntegreerd in het alledaagse leven van Sint-Gillis, functionneert het OCMW in samenwerking met vele andere openbare diensten maar eveneens als partner in het verenigingennetwerk van Sint-Gilllis.De Sociale Coördinatie van het OCMW staat aan haar verschillende medespelers toe om hun praktijken uit te wisselen om de bevolking beter te kunnen dienen.