De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Fondation Kanal - Live art technicus - Alterjob
Fondation Kanal
KANAL-Centre Pompidou is een nieuw interdisciplinair museum voor moderne en hedendaagse kunst in Brussel. Het museum komt in de omgebouwde Citroën-garage aan het IJzerplein bij het kanaal.

Het programma van KANAL bestaat uit tentoonstellingen, collectiepresentaties, live evenementen en nieuwe creaties van gevestigde én opkomende kunstenaars. Het aanbod, voor en door het publiek, is multidisciplinair: van muziek tot film, schilderkunst tot digitale media, beeldhouwkunst tot performance.

KANAL-Centre Pompidou is opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De ontwikkeling en het bestuur zijn in handen van de Stichting KANAL, in samenwerking met het Centre Pompidou.
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Opdracht

Binnen het productieteam van KANAL en onder leiding van de verantwoordelijke van de dienst zaalregie, werk je samen met de productieleiders en technische medewerkers aan de uitvoering van het artistieke programma. Je bent verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en stipte uitvoering van de technische en audiovisuele aspecten van onze evenementen.

Jouw taken:

Technische kennis
● Je brengt in overleg met de productieleider en de teamverantwoordelijke de technische noden in kaart en zorgt voor de nodige ondersteuning, je maakt (onder meer) technische plannen in CAD en staat in voor het voorbereiden, opstellen, bedienen en uitladen van het technisch materiaal (geluid, licht, video, decor). Dit kan zowel voor live performances als voor tentoonstellingen zijn.
● Je analyseert de technische fiches en legt het nodigde technische materiaal vast (intern of extern indien nodig), je gaat eventueel op zoek naar alternatieven.
● Je maakt op basis van de technische fiches en in samenspraak met de productieleider en de teamverantwoordelijke planningen op en coördineert deze. Je reserveert tijdig het nodige personeel en materiaal, rekening houdend met de interne procedures. Zo werf je het team voor de opbouw aan of doe je indien nodig beroep op externen (opstellen van bestekken in samenwerking met de administratieve diensten).
● Je evalueert continu de technische behoeften en procedures en helpt ze te verbeteren.

Werking
● Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, controle, installatie en afstelling van het technische materiaal (geluid, licht, video).
● Je helpt bij het in- en uitladen en zorgt ervoor dat het eigen materiaal goed wordt gestockeerd.
● Je geeft absolute prioriteit aan veilige werkomstandigheden en zorgt voor een veilige werkomgeving. Je installeert het technische materiaal volgens de geldende professionele voorschriften.
● Je bent betrokken bij de reparatie en het onderhoud van het audiovisuele materiaal van KANAL.

Beheer
● Je maakt de begroting op en volgt ze op.
● Je bereidt huurovereenkomsten voor audiovisueel materiaal voor.
● Je volgt mee de administratie op (bestekken, bestelbons, onderhoudsovereenkomsten, huur van materiaal...)
● Je zorgt voor oplossingen voor materiaalstockage in overleg met de andere diensten (logistiek en goederenbehandeling).
● Je brengt investeringsnoden in kaart en volgt toegekende fondsen op.
Werkgever
Fondation Kanal
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelordiploma in podiumkunstentechniek
Uiterste sollicitatiedatum
30/06/2024
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Jobs bij deze werkgever
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: