De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Pro velo - Alterjob
Pro velo
Sinds 1992 ondersteunen onze mobiliteitsexperts particulieren, overheden en organisaties met diensten en oplossingen op maat. We begeleiden huidige en toekomstige fietsers door aan jullie specifieke noden te beantwoorden. In dit licht organiseren we ook fietsvaardigheidstrainingen voor kinderen en volwassen en wegen we op het imago van de fiets en het mobiliteitsbeleid op verschillende politieke beslissingsniveaus.

www.provelo.org