De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Teach For Belgium - Alterjob
Teach For Belgium
De visie van Teach for Belgium is dat op een dag de socio-economische afkomst van leerlingen hun succes niet langer zal bepalen. Teach for Belgium streeft ernaar om de sociale ongelijkheid in het onderwijs weg te werken door in te zetten op de opleiding en coaching van inspirerende leerkrachten die lesgeven in kansarme scholen. We werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld. Op lange termijn wil Teach for Belgium een vereniging van alumni uitbouwen die de vereiste ervaring en competenties hebben om zich in hun professionele parcours verder in te zetten voor een rechtvaardiger en inclusiever onderwijssysteem.

http://teachforbelgium.org/?lang=nl