De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
GAMS België - Alterjob
GAMS België
 GAMS België (groep voor de afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) werd opgericht door Khadidiatou Diallo in 1996. De vereniging organiseert sensibiliseringsactiviteiten bij de betrokken gemeenschappen, infosessies en opleidingen van professionals (v/m/x), stimuleert intersectoraal overleg en samenwerking en doet lobbywerk voor de afschaffing genitale verminking (VGV) op nationaal en internationaal niveau.

 Het doelpubliek bestaat meestal uit mensen in ballingschap, asielzoekers, nieuw-komers, vaak in een precaire situatie... GAMS België biedt individuele psychologische begeleiding van personnen getroffen door gendergerelateerd geweld, vrouwelijjke genitale verminking, of gedwongen huwelijk, alsook vormingen aan gemeenschappen voor alle leeftijden. 

GAMS België werkt op het Belgisch grondgebied met meerdere antennes en permanenties in verschillende provincies. De antennes in Luik en Namen werden in 2020 erkend als dienst voor gendergerelateerd geweld. De antenne in Antwerpen werd in januari 2023 geopend en beantwoordt aan de nood aan uitbreiding in Vlaanderen de komende jaren.

https://www.gams.be/
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.