alterjob
Les jobs à profit social
qui vous vont bien !
Zonnelied - Alterjob.be
Zonnelied
Zonnelied vzw bouwt aan een inclusieve maatschappij en verleent ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsproblemen, personen met een meervoudige beperking en personen met een niet-aangeboren hersenletsel.

https://www.zonneliedvzw.be/
Ooops... votre recherche n'a pas donné de résultat :-(