De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Sacopar - Santé Communauté Participation - Alterjob
Sacopar - Santé Communauté Participation
De vzw Santé Communauté Participation (SaCoPar) heeft als sociale doelstelling de ontwikkeling van het burgerschap op het gebied van de gezondheid. Haar belangrijkste missie is het bevorderen van de communitaire aanpak, de participatieve en burgerlijke benadering van de gezondheid. Zij ontwikkelt het referentiekader van de Charta van Ottawa voor gezondheidsbevordering voor haar acties betreffende de determinanten van de gezondheid.

Sinds zijn oprichting in 1998 heeft Sacopar bewustmakings- en opleidingsactiviteiten ontwikkeld voor lokale verkozenen, burgers en professionals in de vorm van belangenbehartiging, uitwisselingen, seminaries en symposia, opleidingen, onderzoek-acties, communicatie, publicaties en begeleidende evaluaties.
De vereniging werkt aan de verspreiding van een beoordelingsinstrument van de sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid en aan het invoeren van de vermindering van socialeongelijkheden in gezondheid in de praktijken van de actoren voor gezondheidsbevordering.

De vereniging richt zich meer specifiek tot gemeenten en OCMW om bewustzijn en overtuiging te ontwikkelen ten gunste van de algemene gezondheid en de impact van het gemeentelijk beleid op de levenskwaliteit van de lokale gemeenschappen (Gezondheid in elk beleid). Zij begeleidt territoriale strategieën die voldoen aan de behoeften van de bevolking, door middel van de implementatie van op de gemeenschap gebaseerde kwalitatieve diagnoses, die een intersectorale mobilisatie ontwerpt door het totstandbrengen van netwerken en die de deelname van iedereen vragen. Zij ondersteunt het lokale beleid door middel van de toewijzing van gezondheidseffectrapportage als een structurerend besluitvormingsinstrument.

In dit verband ontwikkelt de vereniging programma's die door de Cocom worden gefinancierd. De vereniging ontwikkelt partnerschappen voor de ontwikkeling van projecten op alle niveaus, van lokaal tot internationaal.

www.sacopar.be
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.