alterjob
De jobsite voor social profit
die goed bij u passen !
Iriscare - Alterjob.be
Iriscare
Ten gevolge van de zesde staatshervorming kreeg de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GGC) nieuwe bevoegdheden.

Het Verenigd College besloot om een groot aantal van die nieuwe bevoegdheden toe te vertrouwen aan Iriscare, de nieuwe bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION).
Die instelling:
Beheert het beleid en de financiering inzake gezondheid, meer bepaald de erkenning en de financiering van de rust- en verzorgingstehuizen, de instellingen voor personen met een handicap, de revalidatiecentra en de financiering van de initiatieven voor beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen.
Beheert het beleid en de financiering inzake de bijstand aan personen in het algemeen en de ouderen of personen met een handicap in het bijzonder (thuiszorg, kinderbijslag, instellingen voor personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).
Stuurt en financiert de medewerkende partners (de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen).
Leidt bovendien Famiris, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat kinderbijslag betaalt aan 56.000 Brusselse gezinnen.

Iriscare wil fungeren als contactpunt dat toegankelijk is voor elke Brusselaar en alle Brusselse professionals voor alles wat sociale bescherming in Brussel betreft.

Wilt u graag betrokken zijn bij de bijstand aan personen?
Wilt u de oprichting van een nieuwe Brusselse instelling van dichtbij meemaken?
Komt een openbaar ambt overeen met uw waarden?

Iriscare heeft u nodig!
Meer informatie over Iriscare op http://www.iriscare.brussels/nl.
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(