alterjob
Les jobs à profit social
qui vous vont bien !
Diabetes Liga - Alterjob.be
Diabetes Liga
Diabetes is geen sexy ziekte. Het Grote Publiek kent diabetes niet of onderschat het. Hoogrisicopersonen zijn zich niet bewust van het belang van preventie. Mensen die de diagnose diabetes te horen krijgen worstelen met de aanvaarding. Ze blijven zoeken naar een positieve en gezonde manier om met hun chronische ziekte om te gaan.

Er is nog veel werk aan de winkel. Daarom zet de Diabetes Liga volop in op 3 “werk”woorden: informeren, connecteren en mobiliseren. We streven, als onafhankelijke vereniging, naar betere zorg en omkadering voor iedereen die met diabetes geconfronteerd wordt. Voor personen met diabetes, hun familie, vrienden … maar ook voor zorgverleners. Om de Vlaamse bevolking te informeren en mobiliseren zetten we ook preventie en sensibiliseringscampagnes op.

https://www.diabetes.be/