Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
ODE Vlaanderen - Alterjob
ODE Vlaanderen
We leven in bijzonder uitdagende tijden. Tegen 2050 willen we een klimaatneutrale samenleving. Daarvoor moeten we economisch en maatschappelijk nu al de basis leggen. Wil jij mee helpen om die duurzame ambitie waar te maken? Zie je jezelf in debat gaan met beleidsmakers en stakeholders om onze visie te realiseren? Dan hebben we de ideale job voor jou.

Wie zijn wij?

Organisatie Duurzame Energie (ODE) is de sectororganisatie voor duurzame energie en organiseert het overleg tussen hernieuwbare energieorganisaties en de overheid. ODE behartigt de belangen van haar leden vooral op Vlaams, maar ook op Belgisch en Europees niveau. ODE is de spreekbuis van de sector van hernieuwbare energie en duurzame energietoepassingen.

De Vlaamse Wind Energie Associatie is binnen ODE het technologieplatform voor bedrijven actief in de ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen en verenigt de actoren in de windenergiesector (projectontwikkelaars/windparkuitbaters, studiebureaus en de toeleveringsindustrie). VWEA is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie.

https://www.ode.be/