De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
microStart - Alterjob.be
microStart
MicroStart helpt mensen met meer ideeën dan geld en wil mensen het recht geven op economisch initiatief. Dit door enerzijds het aanbieden van professionele microkredieten (tot 25.000€) voor ondernemers die niet terecht kunnen bij de traditionele financiële instellingen. Anderzijds door het aanbieden van gratis professionele begeleiding (individueel en in groep, voor en na de opstart). Daarnaast tracht microStart mee te bouwen aan een beleid dat gunstig is voor (micro- en kleine) ondernemers. MicroStart telt 40 werknemers en kan rekenen op de steun van meer dan 130 actieve vrijwilligers.

Sinds haar oprichting heeft microStart meer dan 30.000 (kandidaat) ondernemers ontvangen en meer dan 5.000 microkredieten verstrekt. Hierdoor werden meer dan 4.00 nieuwe jobs gecreëerd. Daarnaast gaf microStart meer dan 10.000 begeleidingsacties in België. De impactstudie wees uit dat 75% van deze zelfstandigen 2 jaar later nog actief zijn als zelfstandige, dat elke micro-ondernemer 1,6 jobs creëert, en dat voor elke euro die geïnvesteerd wordt in begeleide microkredieten, de gemeenschap er na 2 jaar 4 terugkrijgt.

https://microstart.be/