alterjob
Les jobs à profit social
qui vous vont bien !
VLIR-UOS - Alterjob.be
VLIR-UOS
VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en partnerlanden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Zo financiert VLIR-UOS samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast kent VLIR-UOS beurzen toe aan studenten uit Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en partnerlanden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de versterking van het hoger onderwijs in partnerlanden en de ontwikkelingsrelevante internationalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

VLIR-UOS is onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en geniet financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DGD). De hoofdzetel in Brussel telt een twintigtal werknemers, onderverdeeld in 4 diensten (programmadienst, financiële dienst, transversale dienst, ondersteunende dienst).

https://www.vliruos.be/en/home/1
Ooops... votre recherche n'a pas donné de résultat :-(