De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Vivalis - Alterjob
Vivalis
Vivalis vormt de Administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streeft ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.
Vivalis is een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.
Vivalis, de Administratie van de GGC bestaat uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

• ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen': het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
• ‘Controle': administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
• ‘Coördinatie & Procedures': transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
• ‘Begroting & Financiën': het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
• Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn', een studiedienst.