De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Platform Kinderen op de vlucht - Alterjob.be
Platform Kinderen op de vlucht
Het Platform Kinderen op de vlucht is een nationaal, tweetalig platform met meer dan 55 leden en waarnemers. Het Platform is ontstaan in 1999 en coördineert de acties van vakmensen die rechtstreeks werken met niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) en minderjarigen die met hun ouders zonder wettig of in precair verblijf in België zijn. Het Platform is ontstaan uit de vaststelling dat zij wegens de juridische, sociale en administratieve situatie niet volledig konden genieten van hun fundamentele rechten.

Door middel van coördinatie beoogt het Platform een betere bescherming en maatschappelijke inpassing van deze bijzonder kwetsbare groepen, die voor een groot gedeelte bestaan uit nieuwkomers. Het Platform wil de deskundigheid van haar partners en het grotere publiek verbeteren door middel van de animatie van werkgroepen, het voeren van onderzoek en het organiseren van voorlichtingsactiviteiten, opleidingen, studiedagen. Het Platform werkt ook aan de bewustmaking van de minderjarigen zelf over hun rechten.

Tot slot volgt het Platform het legislatief en institutioneel kader op en formuleert ze aanbevelingen en voorstellen die het respect voor de fundamentele rechten van minderjarige vreemdelingen waarborgen. Daarbij gaat er specifieke aandacht uit naar verblijfsrecht, recht op onderwijs, maatschappelijke hulpverlening, huisvesting en detentie.

www.kinderenopdevlucht.be
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(