De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Sport2Be - Alterjob
Sport2Be
Sport2Be is een vzw die via sport de socio-professionele integratie van jongeren wil bevorderen.

Hoe doet ze dat? Via een actie in twee stappen. Ten eerste bieden we wekelijks gratis gemengde sportactiviteiten aan onder begeleiding van onze coaches voor jongeren van 6 tot 20 jaar. Deze activiteiten vinden plaats in het hart van de wijken, in de "geografische comfortzone" van de doelgroep. Daarna, van 16 tot 25 jaar, bieden we hen ondersteuning op weg naar werk en opleiding via het Job2Be- programma.

https://sport2be.org/nl