De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Forum Ethibel - Alterjob.be
Forum Ethibel
Forum Ethibel is actief op het raakvlak tussen maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Onze missie is het bevorderen van transparantie, maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaam gedrag op de financiële markt. Als Belgische non-profitorganisatie zetten we al meer dan 25 jaar in op onafhankelijke controle en certificatie van financiële producten en diensten die beantwoorden aan specifieke vereisten op vlak van duurzaamheid. Forum Ethibel biedt concrete oplossingen aan voor duurzame investeringen en stelt haar expertise ter beschikking voor adviesverlening en onderzoeksopdrachten. 

www.forumethibel.org
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(