De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
GGC / DVC - Diensten van het Verenigd college - Alterjob
GGC / DVC - Diensten van het Verenigd college
De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Concreet zetten de DVC zich meer specifiek in voor:

• Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen op het Brusselse grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, enz.);
• Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of deel uitmaken van de Brusselse "doelgroep" in het kader van de dopingbestrijding;
• Personen die (mogelijk) besmet zijn met een infectieziekte;
• De eerstelijnszorg (huisartsen, enz.) en honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorgdiensten, opvangcentra, enz.) die actief zijn op het vlak van gezondheid en bijstand aan personen in het Brusselse Gewest.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

• Gezondheid en Bijstand aan Personen;
• Controle: controleert de door de GGC erkende of gesubsidieerde instellingen administratief en financieel;
• Coördinatie en Procedures: levert transversale diensten om de andere directies te ondersteunen (HRM, administratieve coördinatie, juridische dienst);
• Begroting en Financiën: controleert de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
• Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn: een studiedienst.

De directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' omvat uiteenlopende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, enz. werken er naast elkaar.  Haar strategische opdracht is streven naar een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk systeem voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel.

Deze directie bestaat uit twee diensten, die verder zijn onderverdeeld naargelang de behandelde sectoren:

Gezondheid: deze dienst is samengesteld uit drie cellen:

• Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen);
• Eerstelijns- en ambulante zorg;
• Preventieve geneeskunde (dopingbestrijding, vaccinatie, enz.) en overdraagbare ziekten.

Bijstand aan Personen: deze dienst beheert uiteenlopende aangelegenheden, zoals:


• Dakloosheid;
• Opvang van personen van buitenlandse afkomst en het integratietraject;
• Sociale bijstand, re-integratie van gedetineerden, jeugdhulpverlening, filmcontrole, enz. 

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.