De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Apis Bruoc Sella - Alterjob
Apis Bruoc Sella
Apis Bruoc Sella – Natuur in de stad

Apis Bruoc Sella werkt in Brussel al 15 jaar aan meer natuur in de stad om haar diensten aan de inwoners, in de wijken, parken en tuinen, in de omgeving van gebouwen, ... nog te verbeteren en om iedereen een gezonde, gezellige stad te bieden die spaarzaam en duurzaam met de beschikbare middelen omgaat.   

Om dit te bereiken, richt de vereniging zich tot burgers (zowel individueel als collectief), vakmensen (actief in stedelijk groenbeheer (tuinbouwers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, bouwsector)), openbare instanties, politici, opiniemakers (media, ...) en de onderzoekswereld om hen te begeleiden bij vernieuwende initiatieven op het gebied van vergroening en biodiversiteit in de stad. Door de situatie op het terrein van nabij op te volgen, wil de vereniging ook de kennis van de lokale omstandigheden en behoeften vergroten.

Concreet werkt de vereniging op twee niveaus: 

Kennis:

• Ontwikkelen van middelen verankerd in de realiteit van het terrein en conform de stand van de techniek om veranderingen van praktijken in de hand te werken (terreinkennis en nieuwe inzichten)
• Streven naar meer dialoog, samenwerking en transversale dynamiek tussen partijen betrokken op verschillende niveaus en in verschillende sectoren (transversaliteit en netwerken)

Acties:

• Bewustmaken en ontwikkelen van kennis/capaciteiten van partijen betrokken bij ecologie en natuur in de stad via informatiemateriaal, campagnes, opleidingen, workshops, lezingen, studiedagen (bewustmaking, opleiding en communicatie)
• Begeleiden van lokale initiatieven (begeleiding)
• Uitwerken van voorbeeld-/innovatieve projecten die inspelen op de huidige en toekomstige uitdagingen van natuur in de stad en op de situatie van de betrokken partijen (innovatieve projecten/actieonderzoek)
• Adviseren van politici/openbare instanties om mee te werken aan systematisch en ambitieus beleid rond natuur in de stad (lobbying) 

http://www.apisbruocsella.be/