De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Brulocalis - Alterjob
Brulocalis
BRULOCALIS is de vzw Vereniging van Stad en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als voornaamste taak het ondersteunen van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW’s bij hun dienstverlening aan de bevolking.

De vereniging bevordert in haar werkzaamheden de waarden van pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect en draagt deze uit. Als hoeder van de democratie benadrukt de vereniging de rol van de plaatselijke besturen als eerste aanspreekpunt voor de burgers en moedigt ze de betrokken spelers aan deel te nemen aan de besluitvorming.

Brulocalis bestaat uit vijf diensten met uiteenlopende en transversale taken ter ondersteuning van de leden, de gemeenten en de OCMW's. De vereniging is zowel hun studiebureau als hun belangenbehartiger bij de gewestelijke en federale overheden. De Raad van Bestuur bestaat voornamelijk uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.

Meer informatie over onze vereniging vind je op www.brulocalis.brussels
Ooops... uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd :-(