De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Brulocalis - Alterjob
Brulocalis
BRULOCALIS is de vereniging van de steden en gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als basisopdracht de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's te ondersteunen in hun dienstverlening aan de burgers.

Zij staat garant voor de democratie en verdedigt de lokale besturen als eerste aanspreekpunt voor de mensen en moedigt de participatie van de verschillende partijen in het besluitvormingsproces aan. Brulocalis bevordert en draagt de waarden democratie, pluralisme, betrouwbaarheid, proactiviteit, solidariteit en respect uit. Brulocalis bestaat uit vijf diensten met verschillende en transversale opdrachten om haar leden, de gemeenten en de OCMW's, te ondersteunen. Brulocalis fungeert zowel als hun studiebureau als de schakel tussen hen en de gewestelijke en federale overheid. De Raad van Bestuur is hoofdzakelijk samengesteld uit burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van de Brusselse gemeenten.

Meer informatie over onze vereniging vind je op www.brulocalis.brussels
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.