De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Bibliotheken Zonder Grenzen België - Alterjob
Bibliotheken Zonder Grenzen België
Bibliotheken Zonder Grenzen is een NGO met als missie de meest kwetsbare bevolkingsgroepen toegang tot kennis te verschaffen. BZG gebruikt cultuur, informatie en onderwijs als een sociale hefboom naar emancipatie.

In België is Bibliotheken Zonder Grenzen actief

• op scholen met projecten om de basisvaardigheden in wiskunde en wetenschap te versterken en projecten op het gebied onderwijs in digitaal burgerschap;
• voor mensen die zich geconfronteerd zien met digitale ongelijkheid, via verschillende projecten met betrekking tot digitale inclusie;
• bij de opvang van vluchtelingen en hun integratie in België;
• in projecten die de leesvaardigheid bevorderen en taalbeheersing stimuleren.
• Ons doel is de sociale ongelijkheden te verminderen, zodat iedereen dezelfde kansen krijgt.

Kijk voor meer informatie op https://www.bibliosansfrontieres.be
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.