De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
VIA Don Bosco - Alterjob
VIA Don Bosco
VIA Don Bosco is een erkende Belgische NGO die opleidingscentra en tewerkstellingsdiensten steunt in Afrika en Latijns-Amerika. Deze zetten in op het verbeteren van de beroeps- en sociale vaardigheden van kansarme jongeren, alsook hun begeleiding naar de wereld van het werk. Via wereldburgerschapseducatie bouwen wij tevens een brug naar Belgische scholen. Zo dragen we ertoe bij dat jongeren wereldwijd opgroeien tot kritische, actieve, solidaire en verantwoordelijke wereldburgers.

https://www.viadonbosco.org/