De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
CMDC-CDCS vzw - Alterjob
CMDC-CDCS vzw
Het documentatiecentrum ontsluit sinds 1979 ongeveer 20.000 documenten en een database met 4000 adressen.

De opdrachten van het CMDC-CDCS werden vastgelegd in een overeenkomst met het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en omvatten de productie en verspreiding van welzijnsinformatie, de uitgave van publicaties die de verzamelde informatie en documentatie in de verf zetten en de doorstroming van deze informatie tussen de centra en diensten van het gewest.

Het centrum is een vzw waarvan de werking door de wet wordt geregeld en is onderworpen aan een algemene vergadering en een raad van bestuur. Het telt momenteel 18 medewerkers.

De vzw wordt gesubsidieerd door de overheid en wordt opgevolgd door een begeleidingscomité.

http://www.cdcs-cmdc.be/nl
Uw zoek heeft geen resultaat opgeleverd.