De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
MYRIA - Federaal Migratiecentrum - Medewerker/-ster TRAQ-project - Alterjob

Medewerker/-ster TRAQ-project (m/v/x)

MYRIA - Federaal Migratiecentrum
Ons personeelsbeleid baseren we op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren de kandidaten op basis van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuiging, handicap, nationaliteit enz.

Context van je functie

Myria, het Federaal Migratiecentrum, is een onafhankelijke tweetalige overheidsinstelling die drie wettelijke opdrachten vervult. Het is een mensenrechteninstelling en kenniscentrum dat zich buigt over migratie. Myria waakt over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen en is onafhankelijk rapporteur mensenhandel en -smokkel voor België.

Myria promoot bij overheden en burgers een beleid gebaseerd op kennis van feiten en respect voor de mensenrechten. Myria voert die opdracht uit met het oog op een collectieve ontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.

Je plaats in de organisatie

Bij Myria werken een 30-tal Nederlandstalige en Franstalige collega's.
In het kader van dit project, werken 2 onderzoekers, 1 bij Myria (waarvoor we deze vacature lanceren) en 1 bij NICC, samen met 2 projectcoördinators, 1 bij elke instelling.
Beschrijving van de functie
Doelstelling van je functie

In het kader van een samenwerking met het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), opent Myria een functie ter versterking van het “TRAQ”-project (Trafic Analyses Qualitative).

Het TRAQ-project beoogt de strijd tegen mensensmokkel te bevorderen aan de hand van kwalitatief onderzoek naar de contacten van gesmokkelde personen met eerstelijnsdiensten. Op basis van zowel dossieranalyse als dialoog met de actoren op het terrein (politiediensten, magistraten en opvangcentra) beoogt het project meer bepaald om:

● Een beter inzicht te verwerven in de profielen van gesmokkelde personen;
● Uitdagingen en goede praktijken te identificeren in de interactie van eerstelijnsdiensten met gesmokkelde personen;
● Stakeholders te informeren en sensibiliseren over de profielen van gesmokkelde personen en hun contacten met eerstelijnsdiensten.

Jouw opdrachten

Je staat in voor dataverzameling, analyse en disseminatie en neemt dus actief deel aan de verschillende fases van dit project, in overleg met de 3 andere personen die aan dit project meedoen:

● Je voert interviews uit met diverse eerstelijnsactoren en in het bijzonder magistraten, politiediensten en de gespecialiseerde opvangcentra.
● Je neemt deel aan kwalitatieve analyses van geselecteerde dossiers in de datasoftware NVIVO.
● Je analyseert de vergaarde gegevens en staat in voor het uitschrijven dan de onderzoeksresultaten en het formuleren van aanbevelingen.
● Je valoriseert de onderzoeksresultaten bij diverse actoren op het terrein en partnerorganisaties in het buitenland via aangepaste publicaties en seminaries.

Je neemt actief deel aan het team “mensenhandel en mensensmokkel”:

● Je neemt deel aan de vergaderingen en collectieve activiteiten van het team Mensenhandel en mensensmokkel alsook de collectieve activiteiten voor alle collega's van Myria (bv. Mise au vert waarbij jaarlijks in team wordt stilgestaan bij de werking).
● Je werkt mee aan het opstellen en publiceren van het jaarverslag, voor het deel Mensenhandel en mensensmokkel.
● Je ontwikkelt en versterkt voortdurend je expertise op dit gebied.
● Je draagt bij aan de analyse en publicatie van jurisprudentie in dit vakgebied.
● Je helpt bij het opstellen van het strategisch plan en de actieplannen van Myria
Profiel
Diploma

Master in de menswetenschappelijke richting (criminologie, sociologie, demografie, sociale psychologie, ...) of gelijkwaardig door ervaring.
Een doctoraat is een pluspunt.

Kennis en ervaring

● Je hebt 2 jaar ervaring (inclusief research masterproef) met kwalitatief sociaalwetenschappelijk onderzoek bij voorkeur op gebied van:
o migratie
o mensenhandel/smokkel
o of strafrecht
● Je hebt ervaring met interviews of de organisatie van focusgroepen
● Je hebt een grondige kennis van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.
● Je hebt een basiskennis van kwalitatieve datasoftware NVIVO.
● Ervaring met wetenschappelijk onderzoek door en met minderheidsgroepen is een troef.

Competenties

● Je werkt graag in een team: Je kunt efficiënt samenwerken met interne en externe partners.
● Je kan kwalitatieve databronnen beoordelen op hun relevantie en kwaliteit.
● Je hebt goede analytische vaardigheden.
● Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Je kan vlot, efficiënt en adequaat schriftelijk communiceren. Ook ben je in staat om sociaalwetenschappelijke concepten en bevindingen helder uit te leggen aan een breder publiek.
● Je werkt vlot met de gangbare Office/Microsoft-software. Je beheerst een data-analyse software, Excel voor de opmaak van grafieken en o.a. powerpoint voor presentaties aan een groot publiek.
● Je bent doelgericht en kan projectmatig werken, weet je tijd goed in te delen, prioriteiten vast te leggen en een planning op te stellen en te respecteren in samenspraak met collega's.
● Je werkt graag zelfstandig voor wat betreft de analyse van data.
● Je kan doelgericht relaties en netwerken uitbouwen en onderhouden. Je identificeert gemakkelijk de juiste stakeholders en hebt oog voor de belangen en posities van alle partijen.

Talenkennis

● Nederlands: perfecte kennis (niveau C2), mondeling en schriftelijk.
● Frans: goede passieve kennis (niveau B2) en actieve kennis (niveau B1).
● Engels: goede actieve kennis (niveau B2) (mondeling en schriftelijk).
● Kennis van Duits en/of van andere talen waaronder gebarentalen is een extra troef.

Attitude

● Je onderschrijft de normen en waarden van Myria.
● Je neemt verantwoordelijkheid voor je handelen en kan zelfstandig werken binnen een cultuur van overleg en intensieve informatie-uitwisseling.
● Je staat open voor groei, feedback en ontwikkeling.
Contractuele voorwaarden
● Een interessante functie in een collegiale omgeving in een organisatie die mensenrechten verdedigt.
● Voltijds contract van bepaalde duur van 2 jaar met mogelijkheid tot verlenging (deeltijds 80% is bespreekbaar)
● Onboarding: je wordt begeleid door een meter of peter, en door je collega's en je leidinggevende
● Loon: volgens klasse 7 (barema's Myria). Alle nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit
● Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon
● Eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector
● Maaltijdcheques aan 7 euro/dag
● Pensioenplan
● Telewerkpremie (50 euro/maand)
● 26 vakantiedagen per jaar, brugdagen en collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar
● Hoofdkantoor naast station Brussel-Zuid; kantoren volledig gerenoveerd en ergonomisch uitgerust
● Mogelijkheid tot telewerk (maximaal 50% van de werktijd) en gepersonaliseerd uurrooster
● Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
Werkgever
MYRIA - Federaal Migratiecentrum
Plaats tewerkstelling
Sint-Gillis
Contract
CBD 100%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Jobs bij deze werkgever
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: