De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Vorst - Verpleegkundigen - Val des Roses - Alterjob
OCMW Vorst
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Om de kwaliteit van de dienstverlening aan het publiek te verbeteren, werft het OCMW van Vorst "Verpleegkundigen" (M/V/X) aan met Voltijdse Vaste en Vervangingscontracten en vormt tevens een reserve van kandidaten met Voltijdse Vaste en Vervangingscontracten.

Indiensttreding : onmiddellijk

MISSIE VAN DE VESTIGING

Val des Roses is het huis van het leven van het OCMW van Vorst. De Instelling heeft een opnamecapaciteit van 160 bedden, die ingedeeld zijn volgens het type 'rusthuis' en 'rust- en verzorgingstehuis'. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan verwarde inwoners, die worden opgevangen in kleine, speciaal aangepaste leefgroepen.

Omdat we het welzijn van senioren willen verbeteren en ieders levenskwaliteit willen behouden, werken we met de bejaarden een levensproject uit met aandacht voor hun burgerschap.

Onze inwoners moeten zeggenschap blijven hebben in aangelegenheden waarbij zij betrokken zijn. Deze gepersonaliseerde aanpak legt een bijzondere nadruk op het respect van de filosofische, culturele en sociale diversiteit.

Val des Roses stelt verschillende diensten ter beschikking verzorgd door verplegend personeel en zorghulpen, fysiotherapeuten, een logopediste, ergotherapeuten, een psychosociale dienst, een coördinerend arts, een referentiepersoon voor desoriëntatie, leefgroep coördinatoren, animators, en een technische en logistieke dienst.

MISSIE

De taak van de verpleger bestaat erin de inwoners de best mogelijke levensomstandigheden te bieden, door zich in te zetten voor het behoud van de menselijke dimensie en door de waarden te delen die ten grondslag liggen aan de Instelling en het levensproject: respect hebben voor de waardigheid van elke inwoner en zich aanpassen aan het ritme, de behoeften en de verwachtingen van het individu.

ACTIVITEITEN

A. TAKEN

VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

● Verstrekking en follow-up van verpleegkundige zorgen
● Voorbereiding, controle en toediening van geneesmiddelen
● Overleg en follow-up met de behandelende artsen
● Samenwerking met het multidisciplinaire team voor de ontwikkeling van algemene individuele zorg- en begeleidingsprojecten

EN OOK:

AUTONOMIE EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE INWONER

● Zorgverlening op het ritme van de persoon (mensgerichte, relationele zorgverlening, enz.)
● Bevordering van de autonomie van de inwoners: zeggenschap op alle gebieden van het leven
● Toezicht op het welzijn van de inwoners (gezonde levensstijl, evenwichtige voeding, ...)

LEGGEN VAN CONTACTEN

● Deelname aan de teamvergaderingen en samenwerking met de diensten van het rusthuis.
● Tenuitvoerlegging van het levensproject van de leefgroep.
Werkgever
OCMW Vorst
Plaats tewerkstelling
Vorst
Contract
Vervangingscontract of COD Voltijds
Profiel
Bachelor verpleegkunde, of een diploma gebrevetteerd verpleegkundige met beproefde ervaring in het vak
Uiterste sollicitatiedatum
30/06/2024
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share
Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: