De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW Sint-Jans-Molenbeek - Recruiter - Alterjob
OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeeschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende og curatieve doch ook preventie hulp.
Deze diesntverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.
Deel 1 - Beschrijving van de functie
Missie:

De afdeling Personeelsbeheer is verantwoordelijk voor de opvolging van ongeveer 700 personeelsleden, die ofwel in de hoofdzetel van het OCMW werken, ofwel in een van onze bijkantoren verspreid over het grondgebied van Sint-Jans-Molenbeek, ofwel in ons onthaalcentrum of ons rust- en verzorgingstehuis.
De dienst is onder meer belast met het opstellen van functiebeschrijvingen, het onthaal van nieuwe werknemers, opleiding, evaluatie en loopbaanontwikkeling. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van de aanwervings- en bevorderingsprocedures.
U neemt deel aan de organiseert van de aanwervingen voor een gevarieerd aantal functies: maatschappelijk werkers, administratief personeel, hulpboekhouders, assistenten, programmeurs, logistiek/technisch personeel, verpleegkundigen, arbeiders, enz.
U bent verantwoordelijk voor de follow-up van de dossiers van deze personeelsleden vanuit het oogpunt van competentiebeheer. U bent betrokken bij de verschillende fasen van hun loopbaanontwikkeling en biedt ondersteuning aan personeel en managers.

Belangrijkste taken:

● Organiseren van en deelnemen aan selectieprocedures: screening, tests en sollicitatiegesprekken;
● Deelnemen aan de organisatie van de aanwervings- en bevorderingsproeven;
● Opstellen en verspreiden van documenten voor het personeel (mededelingen, nota's, richtlijnen, gebruiksaanwijzingen) in verband met het beheer van competenties;
● Voorbereiden en verspreiden van vacatures via verschillende kanalen, waaronder sociale netwerken, om kandidaten aan te trekken;
● Het gebruikte platform voor rekruteringen hanteren en optimaliseren;
● Het opstellen van verslagen over de kandidaten en het opstellen van aanwervingsrapporten ter attentie van de OCMW-autoriteiten;
● Instrumenten ontwikkelen, met name op het gebied van aanwerving, op basis van de vastgestelde behoeften en de realiteit ter plaatse;
● Voorbereiden, analyseren en opvolgen van dossiers over HR onderwerpen die bij het kernbegrip competentie horen: werving, vorming, gesprekken (evaluatie-, functie-, functionerings-, exit-), loopbaantrajecten (mobiliteit, bevordering);
● Deelnemen aan de ontvangst en integratie van nieuwe medewerkers;
● Deelnemen aan projecten in verband met aanwerving en aan cross-functionele HR soft-projecten.
Werkgever
OCMW Sint-Jans-Molenbeek
Plaats tewerkstelling
Sint-Jans-Molenbeek
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
02/10/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen: