De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Schaarbeek - Maatschappelijk Assistenten - Departement Sociale Bijstand - Alterjob

Maatschappelijk Assistenten - Departement Sociale Bijstand (m/v/x)

OCMW van Schaarbeek
HET OCMW VAN SCHAARBEEK IN HET KORT:

· Het 2e grootste OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
· Meer dan 1000 werknemers waarvan 300 art. 60-contracten
· Een nieuwe managementcultuur die berust op de principes van welwillendheid, respect, rechtvaardigheid en vernieuwing.
· Een aangename werkplaats die bereikbaar is met het openbaar vervoer.
Beschrijving van de functie
Maatschappelijk Assistenten - Réf: 2022-ASdes

FUNCTIE

Als maatschappelijk assistent in het departement Sociale Bijstand heb je de volgende taken:

- De aanvrager verwelkomen en informeren over zijn rechten en plichten en over de geldende wetgeving, garanderen dat zijn aanvraag geanalyseerd en verwerkt wordt rekening houdend met het wettelijk kader en met de gedragslijnen en hem desgevallend doorverwijzen om ervoor te zorgen dat hij juist, relevant en goed geïnformeerd en voorgelicht wordt en zo aan de wettelijke opdrachten van de maatschappelijk assistent te voldoen.
- Door toe te zien op de naleving van de geldende regels, werkprocedures, termijnen, normen, reglementen en beroepsprincipes, sociale onderzoeken uitvoeren bij de aanvragers en gelijk welke andere bronnen om de nodige informatie te verzamelen om een goed beeld te krijgen van de situatie en te zorgen voor een kwaliteitsvolle sociale opvolging die zullen helpen bij de besluitvorming.
- In het kader van het sociaal onderzoek, huisbezoeken uitvoeren bij de aanvragers om het familiale milieu te begrijpen, zich ervan te vergewissen dat het Centrum territoriaal bevoegd is en te voldoen aan de wettelijke vereisten die de personen de mogelijkheid zullen bieden om menswaardig te leven.
- Met een zin voor ethiek waar niets op aan te merken valt, het sociaal verslag opstellen dat de resultaten van het sociaal onderzoek bevat overeenkomstig de standaarden en de gedragslijnen van het Centrum, betrouwbare en beveiligde informatie centraliseren, voorstellen doen en aangepaste hulpmiddelen voorstellen om de beraadslagende organen toe te laten om beslissingen te nemen over steunaanvragen en de aanvragers te helpen om zo vlug mogelijk terug zelfredzaam te worden.
- Via preventieve, curatieve en verzachtende handelingen de persoon begeleiden, informeren en oriënteren tijdens heel zijn traject om hem te helpen bij het zelfredzaam worden en/of bereiken van welzijn in de maatschappij, om de verbetering van zijn sociale en economische omstandigheden te bevorderen.
- Je kennis ontwikkelen, proactief zijn op het vlak van zelfstudie en ervoor zorgen dat je voortdurend op de hoogte blijft van de evoluties op reglementeringsvlak en in het verenigingsleven voor wat de sociale bijstand betreft om relevante en up-to-date informatie te geven aan de aanvragers en ze doeltreffend te kunnen begeleiden.
- Het departement Sociale Bijstand heeft naast de algemene dienst nog tal van andere specifieke ondersteunende diensten (huisvesting, energie, schuldbemiddeling, ...).
Vereist profiel
- Over een bachelor (graduaat) Maatschappelijk assistent beschikken;
- Voor personen van buiten de EU: verblijfsvergunning met onbeperkte arbeidsvergunning
- Ervaring als maatschappelijk assistent in een OCMW is een troef;
- De wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie van 26/05/2002, de organieke wet betreffende de OCMW's van 8/07/1976 en de wet betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's van 2/04/1965 kennen;
- Kennis van de Brusselse ordonnantie die energiemateries regelt, van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie 26/05/2002 en van de organieke wet betreffende de OCMW's is een pluspunt;
- Toetreding tot de bedrijfscultuur gericht op een participatieve aanpak
- Kennis van de andere landstaal (in het bezit van het Selorbrevet of bereid om het te behalen)
- Goede kennis van Microsoft Office
Contractuele voorwaarden
● Alle soorten contracten: vast contract / contract van bepaalde duur
● Flexibele uurregelingen
● Gemiddeld 37 vakantiedagen per jaar voor een voltijdse functie
● Telewerk mogelijk na 6 maanden anciënniteit
● Telewerkpremie mogelijk
● Weddeschaal overeenkomstig de barema's van de lokale Brusselse besturen: BH
Maandelijks brutoloon aan de huidige index (erkenning van de beroepservaring onder voorbehoud van afgifte van relevante attesten in toepassing van het geldelijk statuut): BH
o Zonder anciënniteit = 2.541,57 €
o 10 jaar anciënniteit = 3.018,12 €
o 20 jaar anciënniteit = 3.494,66 €
● Volledige overname van de anciënniteit die nuttig is voor de functie
● Eindejaarspremie
● Taalpremie indien geslaagd voor het artikel 8 van SELOR (197,68 €)
● Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro
● Hospitalisatieverzekering (na 6 maanden anciënniteit)
● Transport: gratis abonnement op het Brusselse MIVB-net
● Maandelijkse tussenkomst ten belope van 78 % in de kosten van het vervoer met de NMBS/De Lijn/TEC buiten het Brusselse net
● Fietsvergoeding mogelijk
● Opleidingsprogramma
Werkgever
OCMW van Schaarbeek
Plaats tewerkstelling
Schaarbeek
Contract
COD CBD Vervangingscontract Voltijds deeltijds
Ervaring
Studieniveau
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Als deze vacature is afgedrukt,
vindt u deze gemakkelijk op onze site door deze QR-code te scannen:


Printbare versie