De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
IRIS Ziekenhuizen Zuid - Senior Projectleider - Multicampus - Alterjob

Senior Projectleider - Multicampus (m/v/x)

IRIS Ziekenhuizen Zuid
De Iris Ziekenhuizen Zuid (IZZ) is een ziekenhuisinstelling die deel uitmaakt van netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS. De 4 campussen zijn gelegen in het zuiden van Brussel (Molière Longchamp te Vorst, Etterbeek-Elsene te Elsene, Joseph Bracops te Anderlecht, en Etterbeek-Baron Lambert te Etterbeek). IZZ telt 610 bedden en stelt 2000 personen te werk, waarvan de meerderheid verplegend personeel en meer dan 200 dokters, die dagelijks instaan voor een multidisciplinaire tenlasteneming van de patiënt. De resoluut neutrale aanpak is gericht op het respect voor de persoon als individu en houdt rekening met de familie en de entourage. Alle medische specialiteiten zijn binnen IZZ vertegenwoordigd.

http://www.his-izz.be/
Beschrijving van de functie
De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken, Voor de Algemene Directie, dienst Projectcoördinatie en -Beheer, een Senior Projectleider (m/v/x)
Onder voltijds contract voor onbepaalde duur

Voelt u zich aangesproken om actief deel te nemen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg van morgen? Heeft u operationele ervaring in projectmanagement en/of in de zorgsector? Of u nu een manager, verzorger, paramedicus of gezondheidswerker in ruime zin bent, dit aanbod richt zich tot u.

De dienst Projectcoördinatie en -beheer, verbonden aan de Algemene directie en in nauwe samenwerking met de Medische directie, heeft als missie het ziekenhuis te ondersteunen bij het bepalen en verwezenlijken van zijn visie. Deze dienst draagt daartoe bij via de uitvoering van strategische projecten, changemanagement en het bepalen van de onderliggende processen.

Als onderdeel van een dynamisch, innovatief en mobiel team neemt de Senior Projectleider actief deel aan de transformatie van het ziekenhuis door transversale projecten toe te passen. Uw opdracht als projectleider zal erin bestaan deze projecten van begin tot einde te beheren, de nodige analyses uit te voeren en de betrokken teams te ondersteunen. U werkt nauw samen met de actoren op het terrein afkomstig uit alle diensten van het ziekenhuis, zowel artsen, verpleegkundigen als administratieve medewerkers. U zal zich op de 4 campussen moeten verplaatsen.

UW FUNCTIE

Als Projectleider bent u verantwoordelijk voor projecten die alle domeinen van het ziekenhuis kunnen aanbelangen (organisatie en proces, ontwikkeling van de activiteit, technologische oplossingen, logistiek, patiëntervaring, enz.). U brengt multidisciplinaire teams uit verschillende diensten samen rond strategische en transversale projecten met betrekking tot de reorganisatie, ontwikkeling en verbetering van de gebruikerservaring of van de kwaliteit voor alle functies van het ziekenhuis. U bent de drijvende kracht achter de veranderingen.

U staat onder de verantwoordelijkheid van het Diensthoofd Projectcoördinatie en -beheer en uw takenpakket omvat:
· De uitvoering van de projecten coördineren volgens de richtlijnen die met de sponsor en het stuurcomité zijn vastgesteld;
o Omkaderen: de perimeter, de aanpak, het actieplan/de planning en het budget van het project bepalen in overleg met de betrokken partijen en de sponsor begeleiden bij de validering van het projectmandaat;
o Beheren: de algemene opvolging van het project verzekeren en het toezicht op het team en de bedrijfsexperts verzekeren, erop toezien dat de business case wordt nageleefd, risico's en beperkingen in verband met projecten identificeren, de nodige maatregelen analyseren en voorstellen;

o Begeleiden: in nauwe samenwerking met alle beroepsexperten van het ziekenhuis ervoor zorgen dat de projectdoelstellingen overeenstemmen met de realiteit op het terrein, de noodzakelijke transformaties toelichten, de verandering op het terrein begeleiden en de teamverantwoordelijken ondersteunen (adviseren en motiveren);
o Communiceren: het changemanagement verzekeren en het project voorleggen aan de besluitvormingsorganen.
· Deelnemen aan de noodzakelijke analyses voor de realisatie van de projecten:
o De behoeften van het terrein identificeren: organisatie/leiding, proces, materiaal, enz;
o De doelstellingen bepalen en de afwijking met het bestaande en het overgangsplan naar deze doelstellingen toelichten;
o Voorstellen formuleren om mankementen recht te zetten of de werking te verbeteren.
· Deelnemen aan de ontwikkeling van de maturiteit van het ziekenhuis:
o De institutionele dynamiek van standaardisering en continue verbetering van de processen ondersteunen;
o Bijdragen tot de ontwikkeling van de projectcultuur en tot een methodologische ondersteuning van de teams op het terrein.
Vereist profiel
Uw opleiding:

· Master (bvb.: beheer, economie, gezondheidswetenschappen, beheer van gezondheidsinstellingen, ...);
· Houder van een opleiding/getuigschrift projectbeheer (bvb.: Prince2, Agile) en/of changemanagement (bvb.: Prosci ADKAR) en/of procesmodellering (bvb.: OCEB2, BPMN) vormt een reële meerwaarde.

Uw ervaring en kennis:

· Minstens 3 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer of als manager in de gezondheidssector;
· Ervaring in het beheer van multidisciplinaire projecten in het ziekenhuismilieu (of in een vergelijkbare sector in termen van complexiteit) is een niet te verwaarlozen troef;
· U hebt ervaring op het vlak van changemanagement en/of process design;
· U bezit goede kennis op het vlak van IT (MS Office);
· U hebt goede kennis van de tweede landstaal.

Uw vaardigheden:

· U bent in staat een visie te ontwikkelen met de actoren op het terrein, deze te verdedigen en zowel uw projectteams als de talrijke betrokken partijen van het ziekenhuis samen te brengen; u beschikt over een ruime ondernemersgeest;
· U beschikt over een groot aanpassingsvermogen en actieve luisterbereidheid en u begrijpt gemakkelijk de belangen van uw partners; u communiceert vlot;
· U bent georganiseerd, u beheert uw tijd op een efficiënte manier en respecteert de planningen en deadlines;
· U werkt autonoom en waardeert eveneens het werk binnen het team en u hebt gevoel voor samenwerking;
· U bent creatief en handelt oplossingsgericht en u bent in staat om de vereisten op het terrein, de processen, de gegevens, enz., met een kritisch oog en rekening gehouden met de patiëntervaring en de kwaliteit, te analyseren en te structureren;
· U bent bekwaam om een totaaloverzicht te hebben over een of meerdere projecten en geeft blijk van een uitstekende zin voor synthese wat bevorderlijk is bij de besluitname.
Contractuele voorwaarden
· Een voltijds contract (38u/week) voor onbepaalde duur met een weddeschaal van de overheidssector;
· Extralegale voordelen:
· voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk;
· maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro;
· tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% NMBS, TEC en DE LIJN, en fietsvergoeding (0,24 cent/km);
· een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12);
· 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen;
· de mogelijkheid om te telewerken na een aanpassingsperiode.
· Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving;
· Een aangename werksfeer in teamverband;
· Een instelling die streeft naar continue verbetering en het welzijn van haar medewerkers.
Werkgever
IRIS Ziekenhuizen Zuid
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 100%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.