De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Sint-Gillis - Sociale integratiemedewerker - Alterjob
OCMW van Sint-Gillis
De werkzaamheden van het OCMW uiten zich voornamelijk in begeleiding op verschillende manieren :

- De sociale en professionele (her)integratie,
- Hulp inzake huisvesting, schuldbemiddeling, specifieke tegemoetkomingen zowel voor oudere personen als voor jongeren,...

Naargelang de individuele situatie van elk, kan de tussenkomst van het OCMW eventueel de vorm aannemen van een financiële hulp maar ook ander vormen van hulp worden toegepast (onmiddellijke tewerkstelling, advies inzake het beheer van facturen, socioprofessionele balans, sensibilisatie en adviezen inzake vermindering van het energieverbruik, culturele activiteiten,...).

Geïntegreerd in het alledaagse leven van Sint-Gillis, functionneert het OCMW in samenwerking met vele andere openbare diensten maar eveneens als partner in het verenigingennetwerk van Sint-Gilllis.De Sociale Coördinatie van het OCMW staat aan haar verschillende medespelers toe om hun praktijken uit te wisselen om de bevolking beter te kunnen dienen.
Beschrijving van de functie
OPDRACHT VAN HET DEPARTEMENT / DE DIENST

Binnen het Departement van Sociale Actie heeft de Herbronningsruimte tot taak kwetsbare personen te rehabiliteren en (opnieuw) in de samenleving te integreren. De collectieve en individuele ondersteuning is erop gericht de sociale situatie van de deelnemers te stabiliseren, hun autonomie en hun vermogen om plannen te maken te versterken.

OPDRACHT EN ALGEMENE ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

Gebruik makend van de aangepaste sociale werkwijzen verzekert de integratiemedewerker de individuele en/of collectieve begeleiding van het publiek dat door het OCMW financieel gesteund wordt. Hierbij luistert, dialogeert, informeert, oriënteert, ondersteunt en begeleidt hij/zij de mensen bij hun proces van integratie.

Zijn/haar hoofdactiviteiten zijn de volgende :

● De individuele en/of collectieve begeleiding van het publiek verzekeren ;
● De administratieve en institutionele opvolging van de dossiers verzekeren ;
● Bijdragen aan de kwalitatieve en kwantitatieve evaluaties van de activiteiten van de dienst.
Vereist profiel
Vereist diploma : enkel de kandidaturen van de houders van de volgende diploma's worden in aanmerking genomen, met name : Bachelor sociale richting (maatschappelijk assistent(e) of assistent(e) in psychologie)

Kennis (theoretisch, reglementaire...) :

● Over professionele ervaring in maatschappelijk werk beschikken ;
● Over professionele ervaring in OCMW beschikken ;
● Goede kennis van het associatief en Brussels institutioneel netwerk ;
● Beheersing van Frans / Nederlands.

Praktische / technische / functionele vaardigheden :

● Zin voor onthaal en relationele geschiktheid voor een gevarieerd publiek ;
● Capaciteit om individuele gesprekken te houden, een vertrouwensrelatie aan te gaan, te luisteren en te herformuleren ;
● Capaciteit om groepen te animeren ;
● Capaciteit om moeilijkheden bij sociale integratie van personen te diagnosticeren ;
● Capaciteit om persoonlijke middelen van de werknemers aan te wenden en hen te steunen tijdens hun project ;
● Capaciteit om voorstellen in te dienen in het kader van een project en methodes en vernieuwende praktijken te ontwikkelen ;
● Schriftelijke capaciteit ;
● Capaciteit om relevante informatie efficiënt op te zoeken en door te sturen ;
● Capaciteit om het werk te organiseren, rekening houdend met de prioriteiten en instructies ;
● Beheersing van informaticamiddelen (Word, Excel, Outlook, enz...) ;
● Actief luisteren en dialogeren ;
● Respect voor de procedures en de hiërarchische structuur ;
● Zin voor synthese ;
● Zin voor initiatief en anticipatie ;
● Handelen met integriteit en professionalisme ;
● Capaciteit om in groep en netwerk samen te werken ;
● Zelfbeheersing en stressbestendig ;

Waarden :

● Ten opzichte van het publiek : gevoel voor de dienst, luistervaardigheid, zin voor onthaal ;
● Ten opzichte van de collega's : teamgeest, zin voor samenwerking, solidariteit ;
● Ten opzichte van het werk : betrokkenheid, zelfstandigheid, soepelheid, striktheid en organisatie, discretie, loyaliteit, initiatief, oplossingsgericht.
Contractuele voorwaarden
● VVC (op loopbaanonderbreking van 1 jaar), voltijds

DOOR DE WERKGEVER AANGEBODEN VOORDELEN

● Flexibele werktijden en hybride werken mogelijk ;
● 24 dagen jaarlijks verlof en min. 8 dagen extra legaal verlof (vr fulltime) ;
● Salaris package : maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, automatische baremaverhogingen, eindejaarspremie, tweetaligheidspremie (indien Selor certificaat) ;
● HIS-kaart: geeft recht op kortingen in de Iris Zuid-ziekenhuizen (HIS) en bepaalde winkels ;
● Mogelijkheid om bijscholingen en opleidingen te volgen ;
Werkgever
OCMW van Sint-Gillis
Plaats tewerkstelling
Sint-Gillis
Contract
Vervangingscontract 100%
Profiel
Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
30/06/2022
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Dagelijkse newsletter
Ontvang elke avond onze nieuwsbrief in uw mailbox met alle aanbiedingen die gedurende de dag zijn gepubliceerd.

Uitschrijven op elk moment mogelijk via een link in de nieuwsbrief.