De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
UVC Brugmann - Adjunct voor het operationele hoofd - dienst medische beeldvorming - Alterjob

Adjunct voor het operationele hoofd - dienst medische beeldvorming (m/v/x)

UVC Brugmann
Het UVC Brugmann, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS en van het UZC Brussel.

Met drie sites die elkaar aanvullen en 853 erkende bedden, vertegenwoordigt het Universitair Verplegingscentrum Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel. Haar troeven berusten op een ideale grootte voor de ontplooiing van al haar activiteiten en de best mogelijke dienstverlening, een natuurlijk een sterke sociaal karakter, een uitgesproken universitaire persoonlijkheid, een hoogtechnologische omgeving en constante architecturale verbeteringen. Het UVCB blijft daarnaast een van de weinige ziekenhuizen met paviljoen structuur in Europa.

https://www.chu-brugmann.be/nl/
Beschrijving van de functie
Opdrachten

● U werkt dagelijks mee aan de klinische activiteiten op de afdeling en voert technologische taken uit in verschillende modaliteiten (minimaal 80 % van de functie).
● U werkt samen met het operationele hoofd van de technologen en de hoofdarts van de afdeling voor de organisatie en coördinatie van de sectoractiviteiten op de site Horta of Brien (minimaal 20 % van de functie).
● U helpt of vervangt het operationele hoofd bij:
    · het leiden van het team;
    · de organisatie en coördinatie van de afdeling;
    · de begeleiding van de teamleden;
    · het beheer van medisch materiaal.
● U neemt deel aan de afdelingsvergaderingen op de betreffende site.
Vereist profiel
Toelatingsvoorwaarden

● U beschikt over een erkenning om de functie van technoloog medische beeldvorming uit te voeren.
● U hebt minstens drie jaar effectieve praktische ervaring als technoloog medische beeldvorming of gelijkwaardig.
● U voldoet aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (u bent geslaagd voor het Selor-taalexamen).
● U bent geslaagd voor het bevorderings- of selectie-examen.
● Hiërarchie: Operationeel hoofd van de technologen
● Dienstrooster: onregelmatig
● Datum indiensttreding: onmiddellijk

Vereist profiel voor de functie

Vaardigheden:

● U bent goed in teamwork.
● U kunt een team leiden.
● U kunt werk goed organiseren.
● U bent goed in communiceren en overleggen.
● U ontwikkelt doelstellingen en voert ze uit.
● U volgt actieplannen op.
● U bent goed in multidisciplinaire samenwerking.
● U bent stressbestendig en kunt conflicten oplossen.
● U bent dynamisch en creatief.
● U beschikt over goede computervaardigheden.

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selor-premie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).
Contractuele voorwaarden
Aanbod

Een contract van onbepaalde duur voor 38 uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

· Gelijkgesteld met de graad van: Verpleegkundige-coördinator
· Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH SP' 123 

      Min.: € 31 055,47 (index 1.7410)
      Max.: € 52 605,62 (index 1.7410)
      Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

+ maandelijkse premie voor deze functie van € 190,06 (met de huidige index)

● Extralegale voordelen:

    · maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
    · voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
    · de volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
    · een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
    · een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
    · 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);

● talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
● een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
● een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
Werkgever
UVC Brugmann
Plaats tewerkstelling
Laeken
Contract
COD 100%
Profiel
Gegradueerde verpleegkundige / bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!