De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
UVC Brugmann - Verpleegkundige / Technoloog in medische beeldvorming - Alterjob

Verpleegkundige / Technoloog in medische beeldvorming (m/v/x)

UVC Brugmann
Het UVC Brugmann, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS en van het UZC Brussel.

Met drie sites die elkaar aanvullen en 853 erkende bedden, vertegenwoordigt het Universitair Verplegingscentrum Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel. Haar troeven berusten op een ideale grootte voor de ontplooiing van al haar activiteiten en de best mogelijke dienstverlening, een natuurlijk een sterke sociaal karakter, een uitgesproken universitaire persoonlijkheid, een hoogtechnologische omgeving en constante architecturale verbeteringen. Het UVCB blijft daarnaast een van de weinige ziekenhuizen met paviljoen structuur in Europa.

https://www.chu-brugmann.be/nl/
Beschrijving van de functie
Ref. : HR/MT - 031-2021

De dienst :

De dienst Radiologie, binnen de afdeling Medische beeldvorming, omvat een aantal technologieën voor de medische diagnostiek. De röntgenstralen (RX, CT), de ultrasonen (US) en de magnetische resonantie (MRI) vormen de drie componenten van deze dienst.
Voor doeltreffende beelden en een voortijdige diagnostiek, beschikt de dienst over modern materieel dat constant geactualiseerd wordt in functie van de medische vereisten en de evolutie van de radiologische technieken, inzonderheid scanner (CT) en MRI.
Kom onze teams vervoegen en met ons samen werken om de kwaliteit van de zorg voor onze patiënten nog te verbeteren !

Opdrachten

● Instaan voor de onderzoeken van de patiënten overeenkomstig de wet, onze zorgfilosofie en de ethiek
● Samen met het zorgteam het goede verloop van de klinische activiteiten verzekeren
● De apparatuur onderwerpen aan kwaliteitscontroles volgens de geldende gedragsregels
● Bijdragen tot de tenuitvoerlegging van nieuwe beeldvormingsprocedures
Vereist profiel
Toelatingsvoorwaarden

● U bent houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg (als u uw diploma hebt behaald in het buitenland, moet u in het bezit zijn van uw gelijkstelling van het diploma verstrekt door de Fédération Wallonie Bruxelles) of u bent houder van een bachelordiploma als technoloog in medische beeldvorming
● U bent stipt en gaat nauwgezet en georganiseerd te werk
● U hebt zin voor verantwoordelijkheid en kunt zelfstandig werken
● U geeft blijk van teamgeest
● U bent stressbestendig
● Hiërarchie : Technoloog diensthoofd
● Uurrooster : 38uur/week
● Indiensttreding: onmiddellijk

Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).
Contractuele voorwaarden
Aanbod

Een voltijds contract van onbepaalde duur van 38uur per week met een baremaschaal van de openbare sector (sociaal charter).

In functie van de diploma behaald in een specialiteit die verband houdt met de functie, hij zal zijn of:

· Gelijkgesteld met de graad van: Medisch laboratorium technoloog
· Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH' 1/2/3
      Min.: € 28 948,32 (index 1.7410)
      Max: € 51 001,12 (index 1.7410)
      Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

· Gelijkgesteld met de graad van: Graduaat verpleegkunde
· Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH'1/2/3 
      Min.: € 28 948,32 (index 1.7410)
      Max: € 51 001,12 (index 1.7410)
      Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

· Gelijkgesteld met de graad van: Gespecialiseerde verpleegkunde
· Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BHSP'1/2/3 
      Min.: € 31 055,47 (index 1.7410)
      Max: € 52 605,62 (index 1.7410)
      Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

● Extralegale voordelen:

    · maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
    · voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
    · de volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
    · een jaarlijkse aanmoedigingspremie;
    · een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
    · 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof);

● talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
● een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
● een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
Werkgever
UVC Brugmann
Plaats tewerkstelling
Laeken
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!