De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
UVC Brugmann - Technoloog in de Medische Beeldvorming / Verpleegkundige zorg gespecialiseerd in de Medische Beeldvorming voor de dienst nucleaire geneeskunde - Alterjob

Technoloog in de Medische Beeldvorming / Verpleegkundige zorg gespecialiseerd in de Medische Beeldvorming voor de dienst nucleaire geneeskunde (m/v/x)

UVC Brugmann
Het UVC Brugmann, lid van het netwerk van Brusselse openbare ziekenhuizen IRIS en van het UZC Brussel.

Met drie sites die elkaar aanvullen en 853 erkende bedden, vertegenwoordigt het Universitair Verplegingscentrum Brugmann één van de grootste ziekenhuisstructuren van Brussel. Haar troeven berusten op een ideale grootte voor de ontplooiing van al haar activiteiten en de best mogelijke dienstverlening, een natuurlijk een sterke sociaal karakter, een uitgesproken universitaire persoonlijkheid, een hoogtechnologische omgeving en constante architecturale verbeteringen. Het UVCB blijft daarnaast een van de weinige ziekenhuizen met paviljoen structuur in Europa.

https://www.chu-brugmann.be/nl/
Beschrijving van de functie
HR/MT – 088/2021

Opdrachten


● De volledige behandeling van de patiënten tijdens de gehele duur van hun verblijf in de DNG, in hun zowel technische als menselijke aspecten
● De geneesheren bijstaan bij de onderzoeken en/of behandelingen en het goede verloop en de kwaliteit van de klinische activiteiten waarborgen
● Overwegingen en vragen bij de uitvoering van de taken verband houdend met de functie, in samenwerking met de geneesheren en/of de radiofysicus/radiofarmaceut
● Toezien op de kwaliteit en de goede uitlegging van de informatie verstrekt aan de patiënt en/of aan zijn begeleiders
● Kennis van de voorschriften inzake radiobescherming en hierop (doen) toezien, met name

    · bij het hanteren van de radiofarmaceutica
    · bij de contacten met de patiënten en/of hun begeleiders, en/of met het personeel van de verpleegeenheden
    · bij de controle van de besmetting van de lokalen, het personeel en het materiaal in de gecontroleerde zone aan het eind van de dag
    · in geval van besmetting van personen en/of oppervlakken
    · bij het verwijderen van het radioactief afval geproduceerd door de activiteiten van de DNG

● Toezien op de handhaving van de kwaliteit van de apparatuur en het materiaal, met name door de uitvoering van de opgelegde wettelijke kwaliteitscontroles
● In staat om te injecteren, om onderzoeken te verrichten en te verwerken, zo nodig met de hulp van de radiofysicus of van de geneesheer
● Samenwerken met alle leden van het verpleegkundig en pluridisciplinair team
● Polyvalent en autonoom werken in teamverband
● Voorbereiding van de radiofarmaceutica en uitvoeren van de andere routineactiviteiten van het laboratorium
● Deelname aan het toezicht op de overdracht en de archivering van de beelden in PACS
● Het CT-gedeelte van de SPECT/CT onderzoeken verwezenlijken, verwerken (processing, redirection) en overdragen
● De verschillende taken verband houdend met de functie uitvoeren volgens de richtlijnen van de coördinator/coördinatrice (controle van de besmetting, beheer van de ongewenste gebeurtenissen,...)
● Wettelijke verplichte interne en externe bijscholing (bv. Dag van de Technologen)volgen
● Actieve deelname aan de interne opleidingen in de DNG en aan de opleidingen georganiseerd door het ziekenhuis (brandopleiding, ...)

U wenst zich te ontplooien en te werken in een innoverende en gestructureerde werkomgeving ? Wij stellen u voor toe te treden tot ons referentiesysteem van competenties :

● U steunt zich op een klinische benadering door het stellen van vragen, het onderzoeken en het analyseren
● U verricht autonome voorgeschreven of toevertrouwde technische handelingen, overeenkomstig de procedures
● U onderhoudt de communicatie met de patiënt door informatie en educatie
● U onderhoudt de samenwerking met uw collega's teneinde de continuïteit en de kwaliteit te verzekeren
● U zet zich in voor uw opleidingen en voor uw professionele ontwikkeling
Vereist profiel
Toelatingsvoorwaarden

● U bent houder van een bachelordiploma in verpleegkundige zorg met specialisatie medische beeldvorming of van een bachelordiploma als Technoloog in de medische beeldvorming OF elke andere opleiding minstens van middelbare schoolopleiding EN genieten van de afwijking van de vereisten van noodzakelijkheid van een erkenning als technoloog in de medische beeldvorming
● Voldoen aan de wettelijke voorwaarden van tweetaligheid (geslaagde Selor-proef)
● Voldoen aan de profielvoorwaarden
● Hiërarchie : Coördinator Isotopen
● Uurrooster : 38uur/week
● Indiensttreding: onmiddellijk

Vereist profiel voor de functie

● Houder van de erkenning om te werken als technoloog in de medische beeldvorming op het gebied van de nucleaire geneeskunde
● Als u uw diploma hebt behaald in een ander land van de EU, moet u in het bezit zijn van een visum die nodig is om het beroep in België te mogen uitoefenen
● U houdt van werken in teamverband in een goede stemming, in een multiculturele omgeving
● U houdt van het contact met de patiënten
● U hebt een technologisch inzicht
● U organiseert uw werk zelfstandig, u bent nieuwsgierig, betrouwbaar, flexibel, assertief, nauwgezet en georganiseerd
● Zin voor initiatief en dragen van verantwoordelijkheid
● U bent empathisch en tolerant en u toont respect voor uw collega's en de patiënten
● Solidariteit en onderlinge hulp zijn voor u belangrijke aspecten
● U durft uw mening te uiten, met respect voor iedereen, maar aanvaardt tevens de mening van anderen
● U hebt het vermogen om uzelf in vraag te stellen en uw fouten te erkennen
● U onderhoudt een vlotte communicatie met uw werkcollega's en de patiënten
● Uw Franse kennis stelt u in staat om op ondubbelzinnige wijze met uw collega's en de patiënten te communiceren
● Kennis van het Nederlands, het Engels, het Arabisch en/of het Turks is een pluspunt
 
Talen

U hebt een goede kennis van de tweede landstaal of u bent bereid die te verwerven (intern georganiseerde taalcursussen tijdens de werkuren, mogelijkheid om een Selorpremie voor tweetaligheid van € 150 bruto te krijgen mits u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen).
Contractuele voorwaarden
Aanbod

● Een voltijds contract van onbepaalde duur van 38 uur per week met een loonschaal van de openbare sector (sociaal charter).

    · Gelijkgesteld met de graad van: Technoloog in de medische beeldvorming
    · Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH'123 

      Min.: € 27.513,39 (index 1.7410)
      Max.: € 48.555,63 (index 1.7410)
      Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

    · Gelijkgesteld met de graad van: Bachelor in verpleegkundige zorg gespecialiseer in de Medische Beeldvorming
    · Jaarwedde voltijds: Loonschaal (sociaal charter): BH SP' 123 

     Min.: € 31 055,47 (index 1.7410)
     Max.: € 52 605, 26 (index 1.7410)
     Het maximum wordt bereikt na 27 jaar geldelijke anciënniteit.

● Extralegale voordelen:

    · Maaltijdcheques ter waarde van € 7,30;
    · Voorkeurstarieven voor medische zorg in alle ziekenhuizen van het IRIS-net (voor u, uw partner, uw familieleden ten laste in opgaande of neergaande lijn);
    · De volledige terugbetaling van het jaarabonnement van de MIVB, een tussenkomst van 80 % in de kosten voor het openbaar vervoer en/of een fietsvergoeding;
    · Een jaarlijkse attractiviteitspremie;
    · Een maandelijkse tweetaligheidspremie van € 150 bruto (op voorwaarde dat u het taalcertificaat van Selor artikel 10 of 12 kunt voorleggen);
    · 24 wettelijke vakantiedagen en 5 extralegale vakantiedagen (+ verschillende dagen omstandigheidsverlof).

● Talrijke carrièremogelijkheden binnen een groot netwerk (IRIS);
● Een integratietraject op maat om u te ondersteunen in uw nieuwe functie;
● Een opleidingsprogramma dat u de kans biedt om te groeien in uw loopbaan.
Werkgever
UVC Brugmann
Plaats tewerkstelling
Laeken
Contract
COD 100%
Profiel
Bachelor
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!