Les emplois à profit social
Pour une vie professionnelle chargée de sens
qui vous vont bien !
La Mutualité Chrétienne - Stafmedewerker Finance - Risk Management en Verzekeringen - Alterjob

Stafmedewerker Finance - Risk Management en Verzekeringen (h/f/x)

La Mutualité Chrétienne
CM helpt niet minder dan 4,5 miljoen mensen om gezond en gelukkig te leven. Hoe dat kan? Dankzij de dynamiek van onze medewerkers! Zij slaan elke dag de handen in elkaar om resultaten te boeken. Ze worden gedreven door solidariteit en willen samen vooruitgaan. Hun inspanningen worden erkend, want ze krijgen tal van kansen om zich te ontwikkelen en te groeien in hun job. Dat alles op een werkplek waar ook waarde wordt gehecht aan de balans tussen werk en privé. Maar je moet ons niet zomaar geloven. Vraag het gewoon aan iedereen die hier werkt. Ze zullen het graag bevestigen: Bij ons leeft het!
Partie 1 - Description
Op dit moment zoeken we een: Stafmedewerker Finance Risk Management en Verzekeringen

Doel

Als stafmedewerker Finance Risk Management en Verzekeringen maak je deel uit van de stafcel binnen de Ondersteunende Diensten Finance van de CM/MC groep. Samen met je collega's ondersteun je de entiteiten op vlak van fiscaal advies, beleggingen, verzekeringen en Risk Management. We kiezen voor samenwerking en partnerschap met de verschillende entiteiten van de CM organisatie. Zo garanderen we een klantgerichte dienstverlening op maat en een kwaliteitsvolle service vanuit de missie, visie en waarden van CM. In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur Finance & Facility.

Jouw verantwoordelijkheden

Als stafmedewerker sta je in voor :

Formuleren van adviezen en voorstellen m.b.t. het beleidsdomein
Voorzien van ondersteuning aan de verschillende entiteiten van de CM organisatie m.b.t. het beleidsdomein
Coördineren van de initiatieven binnen het beleidsdomein en opvolging van de implementatie hiervan
Instaan voor de interne en externe communicatie en informatiedoorstroming m.b.t. het beleidsdomein

Specifiek voor deze functie situeren je verantwoordelijkheden en opdrachten zich op volgende beleidsdomeinen:

Als Risk Officer Finance:

Je ondersteunt en werkt samen met de risk officers van de Ondersteunende Diensten en werkt het risicobeleid voor Finance uit. Je wordt hierbij ondersteund vanuit het departement Risk, Security & Legal
Je rapporteert voor het geconsolideerde domein van Finance aan de Directeur Finance & Facilities
Je onderzoekt kritisch en consolideert de verschillende risico's en controle maatregelen voor Finance
Je onderzoekt en beheert kritische cross-domein risico's in samenspraak met de andere risk officer en de CM-MC Risk officer
Samen met de procesverantwoordelijken, risk officers en proces coördinatoren zorg je voor risico beheersing door uitwerking en implementeren van goede controle procedures
Je hebt contacten met externe controle diensten van de CDZ, en coördineert de vragen die van daaruit komen, in overleg met interne audit en ERM binnen de organisatie


Voor het beleidsdomein verzekeringen:

Je beheert en optimaliseert de verzekeringsportefeuille. We werken hier met een decentraal model : leven - niet leven, waarbij je met verschillende partners intern en extern zal samenwerken
Je inventariseert en uniformiseert de portefeuille in voorbereiding van de fusie: je brengt de bestaande polissen in scope, je werkt voorstellen uit qua integratie en optimalisatie, maakt analyses en geeft advies met betrekking tot de juiste dekkingen, en werkt nieuwe openbare aanbestedingen uit in samenwerking met de dienst aankoop
Je staat in voor de monitoring en reporting op basis van statistieken en evolutie premies ter input voor budget
Je legt en onderhoudt contact met maatschappijen en individuele klanten


Algemeen als stafmedewerker binnen de stafcel Finance

Je zorgt voor back up en ondersteuning voor beleggingen en fiscaliteit, boekhoud wetgeving
Je werkt mee aan de uitwerking van finance processen, in het bijzonder de verzekeringsprocessen, als maak je deel uit van diverse projectgroepen
Je staat in voor het kennismanagement van de jou toegewezen beleidsdomeinen
Employeur
La Mutualité Chrétienne
Lieu de travail
Schaarbeek
Contrat
COD 100%
Profil
Master
Date ultime pour postuler
Non précisée
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Newsletter quotidienne
Recevez chaque soir dans votre boîte mail notre newsletter avec toutes les offres publiées durant la journée.

Désinscription possible à tout moment via un lien compris dans la newsletter. Aucune autre utilisation faite de votre adresse email.

Si cette offre d'emploi a été imprimée,
retrouvez-la facilement sur notre site en scannant ce QR Code :