De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
Charcot Stichting - Medewerker fondsenwerving en aanverwante administratie - Alterjob

Medewerker fondsenwerving en aanverwante administratie (m/v/x)

Charcot Stichting
De Charcot Stichting- Multiple sclerose overwinnen is een instelling van openbaar nut die in 1989 werd opgericht om het onderzoek naar multiple sclerose in België te ondersteunen.

De Charcot Stichting werft fondsen en steunt basis- en klinische onderzoeksprojecten in alle Belgische universiteiten. Het werkt samen met gerenommeerde onderzoeksteams en kent ook doctoraatsbeurzen toe aan jonge onderzoekers die gespecialiseerd zijn in MS. De Stichting heeft ook tot taak objectieve informatie te verstrekken aan patiënten, artsen en het grote publiek.

https://www.fondation-charcot.org/nl
Beschrijving van de functie
In het kader van de ondersteuning van de operationele directie en een ondersteuning van de communicatie, zullen uw taken zijn:

● Terugkerende / dagelijkse taken: Beheer van het database (donateurs) en de bankstromen, zorgen voor een vertrouwensrelatie met de donateurs (contact en follow-up), mailings, toezending van informatie etc.... Productie en beheer van fiscale attesten en verzending van halfjaarlijkse nieuwsbrieven, productie en beheer van prospectiemailings
● Ondersteuning van het management: hulp bij de uitvoering en follow-up van onderzoeksprojecten (Charcot Fund en Charcot Fellowship),
● Ondersteuning van de communicatie: donorcontacten, prospectie, teksten schrijven, evenementen en campagnes voorbereiden, sponsors vinden, sociale netwerken, enz.
● Occasionele / specifieke taken: logistieke steun tijdens de georganiseerde evenementen (20 km van Bxl, conferenties, symposium, fondsenwervingsevenement...)
Vereist profiel
● Diploma: master (universiteit of hogeschool) in communicatie / marketing / public relations of menswetenschappen
● Minstens drie jaar ervaring in fondsenwerving, filantropie of de vrijwilligerssector.
● Talenkennis: volledig schriftelijke en mondelinge kennis van het Nederlands en het Frans. Engels is een pluspunt.
● Informatica: Vermogen om snel te werken met het gegevensbeheersysteem (Espadon), beheersing van MS Office-toepassingen, Outlook, sociale netwerken. Vaardigheden in webtools (nieuwsbrief, CMS...) e-mailing en publipostage. Teams, Zoom...
● U hebt bijzondere interesse voor de medische wereld en/of u wenst met uw kennis en inzet bij te dragen tot de vooruitgang van het MS-onderzoek
● U hebt een diploma op masterniveau
● U hebt ervaring met fondsenwerving, u kent de filantropische en associatieve sector
● U kunt zelfstandig functioneren en hebt duidelijke verantwoordelijkheden, maar u bent ook een teamspeler
● U hebt een sterk gevoel voor menselijke relaties. U bent een goede communicator en u werkt graag met mensen. U hebt een goede dosis empathie, emotionele en sociale intelligentie
● U bent drietalig met een zeer goede schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans. U bent vertrouwd met mondelinge communicatie in de 3 talen
● Je bent georganiseerd en methodisch. De verwerking van wetenschappelijke dossiers vereist nauwkeurigheid en nauwgezetheid en de verwerking van persoonsgegevens van donoren vereist strikte naleving van de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U bent in staat om instructies en vertrouwelijkheid te respecteren
● U kunt verschillende documenten schrijven en opmaken en u bent vertrouwd met de huidige IT-tools en sociale netwerken
● U kunt zich aanpassen aan de wetenschappelijke context en het kleine team.
Contractuele voorwaarden
● OOD - Parttime: 4/5
● Beloning in overeenstemming met de sector en het profiel (CP 330.04) , maaltijdcheques en extra-legaal verlof
● Voornaamste werkplaats: Brussel, op het hoofdkantoor, dicht bij het openbaar vervoer. 
● Begin van het contract: onmiddellijk
Werkgever
Charcot Stichting
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD 80%
Profiel
Master
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!