De jobsite voor social profit
Geef zin aan uw professionele leven
die goed bij u passen !
OCMW van Brussel - Hoofd jobcoach - Alterjob

Hoofd jobcoach (m/v/x)

OCMW van Brussel
Het OCMW van de Stad Brussel voert een dynamisch actiebeleid ten dienste van elke inwoner van Brussel, en doet dit in een geest van respect, solidariteit, engagement, openheid en innovatie. Het biedt zijn werknemers - vandaag bijna 3000! - een flexibele werkomgeving waar integriteit, enthousiasme en professionalisme centraal staan.

http://www.ocmwbru.irisnet.be/
Beschrijving van de functie
Vandaag is het OCMW op zoek naar een hoofd jobcoach voor het Departement Tewerkstelling en Sociale Economie Deze persoon is belast met het waarborgen van de kwaliteit van de ondersteuning bij de socioprofessionele inschakeling van de werknemers met een inschakelingscontract in toepassing van artikel 60§7 van de organieke wet van de OCMW's van 08/07/1976.

Jouw verantwoordelijkheden

● Je ziet toe op de uitvoering, door de jobcoaches, van de socioprofessionele begeleiding die aangepast is aan elke werknemer met een inschakelingscontract (persoonlijk plan voor het verwerven van competenties, voor begeleiding, evaluaties, enz.)
● Je ziet erop toe dat de termijnen worden nageleefd bij de organisatie van de selecties voor de functies die moeten worden ingevuld in het kader van inschakelingscontracten
● Je bent verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van jobcoaches bij de organisatie van de aanwerving voor functies in het kader van interne inschakelingscontracten
● Je staat in voor de kwaliteit van de begeleiding aan het einde van het inschakelingscontract in het kader van het project voor de overgang naar werk en de maatregel 500
● Je staat in voor een team van jobcoaches (+/- 10 personen) en zorgt voor hun ondersteuning, opleiding en evaluatie
Vereist profiel
● Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren van vergaderingen
● Je bent een dynamisch persoon met een creatieve geest en een sterk gevoel voor organisatie, waardoor je je werk zelfstandig kunt structureren en het werk van je collega's kunt coördineren
● Je hebt een Belgisch diploma (bachelor/graduaat maatschappelijk assistent) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
● Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
● Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
● Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
● Je hebt bij voorkeur 3 jaar beroepservaring in een OCMW
● Je hebt een goede kennis van socioprofessionele inschakeling
● Je beschikt over goede coaching- en ondersteunende vaardigheden
● Je bent flexibel, kunt conflicten hanteren en handelt altijd integer en professioneel
● Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)

Ervaring in teambeheer vormt een troef.
Contractuele voorwaarden
Wij bieden

● Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
● Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen (meer info hierover vindt u op onze website (http://ocmwbxl.brussels) onder “Werken bij het OCMW - Hoe solliciteren”)
● Een weddeschaal BH5 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.109,42 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)
Werkgever
OCMW van Brussel
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
COD
Profiel
Bachelor/graduaat maatschappelijk assistent
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Jobs bij deze werkgever