Pulse Foundation - Alterjob.be
Pulse Foundation
PULSE FOUNDATION IS EEN PRIVÉ-INITIATIEF DAT SINDS 2012 ONDERNEMERSFAMILIES, INDUSTRIËLEN EN BEDRIJFSLEIDERS SAMENBRENGT ROND EENZELFDE FILANTROPISCH IDEAAL :

een duurzame bijdrage leveren aan de welvaart van het land door de ondernemersgeest te stimuleren.
Eenieder de kans bieden zijn of haar competenties en creativiteit te ontplooien in een positieve en stimulerende omgeving.
De missie van Pulse is om organisaties samen te brengen en te steunen die de ondernemersgeest promoten of ondernemers begeleiden, teneinde hen naar een niveau met steeds meer professionalisme, groei en impact te tillen.

https://www.pulsefoundation.be/