DOP - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen - Alterjob.be
DOP - Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
De Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen helpt mensen in de zoektocht naar ondersteuning die cliënten wensen of nodig hebben om een kwaliteitsvol leven te leiden. Dit leggen we vast in een ondersteuningsplan en we begeleiden de cliënten hierin. We zijn een gratis dienst voor mensen met een beperking of vermoeden van een beperking.

Als DOP geloven wij in de vanzelfsprekende gelijkheid van mensen en de normaliteit van het anders zijn. We streven naar een maatschappij waar ondersteuning geworteld is in de omgeving van de cliënt, gestuurd wordt door de cliënt en diens netwerk en waarbij structuren ondergeschikt zijn aan hun belang.