Het Kinderrechtencommissariaat - Alterjob.be
Het Kinderrechtencommissariaat
Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt, als onafhankelijke autoriteit opgericht door het Vlaams Parlement, de rechten van minderjarigen en behartigt hun belangen. Het ziet toe op de levensomstandigheden van minderjarigen en treedt op als vertolker van de rechten, noden en belangen van minderjarigen. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.