Brailleliga - Alterjob.be
Brailleliga
De Brailleliga is een vzw die actief is in het hele land.
Meer dan 14.590 blinde en slechtziende personen doen een beroep op haar gratis diensten om hun zelfstandigheid, inclusie en zelfontplooiing te bevorderen.