VLIR-UOS - Alterjob.be
VLIR-UOS
VLIR-UOS ondersteunt partnerschappen tussen universiteiten en hogescholen, in Vlaanderen en het Zuiden, die innovatieve antwoorden zoeken op globale en lokale uitdagingen. Zo financiert VLIR-UOS samenwerkingsprojecten tussen professoren, onderzoekers en docenten. Daarnaast geeft VLIR-UOS beurzen aan studenten in Vlaanderen en het Zuiden. Ten slotte werkt VLIR-UOS mee aan de verster- king van het hoger onderwijs in het Zuiden en de internationalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. VLIR-UOS is onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad en geniet financiering van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. De hoofdzetel in Brussel telt 21 werknemers.