alterjob
De jobsite voor social profit
die goed bij u passen !
Algemene verkoop- en gebruiksvoorwaarden
1. Over Alterjob.be
De Site "Alterjob.be" wordt gehost door Alterjob NV, bedrijf gevestigd Henri de Brouckèrelaan, 48A, 1160 Oudergem, België, ingeschreven bij de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE 0899673812 (hierna: "Alterjob"). U kunt contact opnemen met Alterjob via de contactpagina.
2. Diensten
Alterjob is een jobboard. Alterjob biedt via de website een online advertentiedienst en het beheer van geautomatiseerde relatie tussen Werkgevers en Werknemers.
Het algemene werkingsprincipe is: Werkgevers plaatsen advertenties voor een beperkte period. Gedurende deze period hebben de werknemer de mogelijkheid de advertentie gratis raadplegen en hun sollitatie direct aan de Werkgevers doorsturen.
3. Algemene verplichtingendes
De Wergevers en de werknemers komen in het algemeen overeen naar:
  • akkoord met de voorwaarden.
  • houden hun login-gegevens vertrouwelijke
  • geen login informatie of contactgegevens van een andera account vragen
  • niet te downloaden of te gebruiken computer programma (of andere virussen) die de werking van de site in gevaar kunnen brengen of verzamelen geautomatiseerde wijze informatie over andere leden;
  • Gebruik de website voor onwettige doeleinden, illegale, kwaadaardige of anderszins met voorwaarden.
4. Voorwaarden die specifiek zijn voor het publiceren van vacatures
  • De rekruteerder moet een social-profit organisatie zijn: een instelling, een administratie, een vereniging, een coöperatie, een bedrijf met een sociaal of ecologisch doel (bevordering van natuurbehoud, kortsluitingen of biologische landbouw)
  • De publicatie van de vacatures is betalen. De tarieven staan ​​vermeld op de pagina bestelbon. Er resulteert een factuur te betalen via overschrijving.
  • Een publicatie kan slechts betreffen één specifieke functie te voorzien in één specifieke plaats
  • De titels van vacatures moet worden beperkt tot functie titel. Deze titels kunnen niet terugkeren item of de meta-informatie over de functie (type contract, tijd, expertise). Bij voorbeeld: "We zijn op zoek naar een Ergothérapeute COD half-time" moet worden geschreven op de site "Ergothérapeute".
  • Een vacature kan door de werkgever worden gewijzigd tijdens alle het publicatietermijn, met uitzondering van de titel dat kan worden gewijzigd tijdens de eerste 24 uur
5. De naleving van voorwaarden
Alterjob kan de inhoud van een advertentie wijzigen, de accounts opschorten of beëindigen, toegang te verbieden tot de site, de publicatie van gehoste inhoud vertragen of verwijdert als een lid niet voldoet aan de voorwaarden.
6. Betaling van facturen
Facturen worden elektronisch (PDF) leveren en zijn betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na hun uitgifte via overschrijving. In geval van wanbetaling, Alterjob stuur eerste aanmaning 14 dagen na de factuurdatum vervaldatum en een tweede aanmaning 14 dagen na de eerste aanmaning. Elke herinnering worden elektronisch verzonden en kan oplopen tot 10 euro toeslag veroorzaken. Als de werkgever niet heeft betaald, ondanks twee herinneringen, Alterjob stuurt de factuur naar een bedrijf dat gespecialiseerd is in de schulden herstel en een advocaat. De werkgever verantwoordelijk voor de incassokosten en wettelijke rente zal zijn.
7. Verantwoordelijkheden
Aansprakelijkheid voor advertenties

Alterjob is een webhoster in de zin van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij, de omzetting van Richtlijn 2000/31 / EG van het Europees Parlement en Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt.
Alterjob is niet verplicht om de inhoud van advertenties te controleren. De advertenties worden geschreven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de Scouts. Als u denkt dat de advertentie is illegale karakter, meldt het ons via de pagina contact. Evenzo Alterjob niet aansprakelijk voor bewaking wordt uitgevoerd of niet door de werkgever hun toepassingen die worden verzonden. Deze gebieden zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgever.

Aansprakelijkheid voor Website

Alterjob stemt ermee in om alles in het werk om de Site toegankelijk is en permanent beveiligd. Echter, Alterjob niet garanderen dat de site beschikbaar zijn en te allen tijde veilig zal zijn, met name of om redenen van onderhoud of als gevolg van technische storingen. Alterjob zal in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade, direct of indirect, waaronder verlies van winst, inkomsten, gegevens, goodwill, of enige andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de site.
In aanvulling op de inhoud geplaatst door leden, de site bevat meer informatie bewerkt door Alterjob. Alterjob doet zijn uiterste best om duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken. Echter, Alterjob niet verantwoordelijk voor uw gebruik van de site.
8. Persoonlijke gegevens
Extract van ons privacycharter

Met uitzondering van anonieme bezoekersgegevens die worden verzameld door Google Analytics voor strikt statistische doeleinden, verzamelen wij geen gegevens zonder de uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. De gegevens die via onze diensten worden verzameld, op een toegestane en altijd gerechtvaardigde manier, dienen strikt voor het goed functioneren van de betreffende diensten.

Voor u, sollicitant, zijn de verzamelde gegevens:

- de keuze van uw taal van gebruik op onze site, om u deze bij voorrang voor te stellen tijdens uw volgende bezoek (FR of NL)
- trefwoorden om uw e-mailtaakwaarschuwingen in te stellen, als u ervoor kiest om deze service te gebruiken
- uw favoriete aanbiedingen, als u hebt besloten om een ​​snelle en gecentraliseerde toegang te behouden tot de vacatures die u het meest interesseren
- de inhoud van uw CV als u besloten hebt om het in onze CV-theque in te voeren, beschikbaar voor geregistreerde werkgevers die zich abonneren op deze service.

Deze gegevens worden alleen verzameld als de kandidaat besluit zich te registreren op Alterjob om te profiteren van een of meer van deze services. De niet-geregistreerde bezoeker is niet onderworpen aan enige gegevensverzameling.

We verzamelen geen leesgeschiedenis, bezoeken, we zoeken op geen enkele manier naar het profileren van onze bezoekers.

Voor werkgevers zijn de verzamelde gegevens:

- de keuze van uw taal van gebruik van onze site, om u deze bij voorrang voor te stellen tijdens uw volgende bezoek (FR of NL)
- jobaanbiedingen gecodeerd door u of door ons
- anonieme statistieken die uw vacatures lezen
- informatie die toegangsbeheer naar hun dashboard mogelijk maakt
- data en tijden van verbinding, codering of wijziging van jobaanbieding
- factuurgegevens en factuurgeschiedenis
- de begin- en einddatum van het abonnement, indien van toepassing
9. Varia
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden onuitvoerbaar of ongeldig door een bevoegde rechtbank wordt gevonden, wordt de werkingssfeer van deze bepaling worden beperkt of clausule zal worden afgeschaft, zodat de overige bepalingen van deze Voorwaarden geldig en afdwingbaar tussen de partijen zal blijven. Alterjob heeft het recht voor om op elk gewenst moment deze Algemene Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal alle wijzigingen van kracht na publicatie op de website om alle bezoekers die de site bezoeken na die datum. Alterjob heeft ook het recht om niet-bevestigde accounts of accounts die inactief voor 24 maanden uit te wissen.
10. Toepasselijk recht
U kunt toegang krijgen tot deze site vanaf elke plaats in de wereld. Zonder te letten op de manier waarop u toegang tot de site en de plaats van waaruit u toegang te krijgen, gaat u ermee akkoord dat deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd uitsluitend naar Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Elke claim, actie of gerechtelijke procedure vond plaats in verband met de Site zal de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel (België), handelend in het Frans en gaat u akkoord met de bevoegdheid van de rechtbanken.