GGC / DVC - Observatorium voor Gezondheid en welzijn - Wetenschappelijk medewerker - Alterjob
GGC / DVC - Observatorium voor Gezondheid en welzijn
OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

Als studiedienst van de Diensten van het Verenigd College van de GGC, heeft het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de opdracht om de noodzakelijke informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, voor de uitwerking van een gecoördineerd beleid zowel inzake gezondheid als inzake welzijn op het grondgebied van het Brusselse Gewest. Zij vervult een beleidsondersteunende functie voor de beleidsmakers en het werkveld inzake gezondheid en armoedebestrijding in het Brussels Gewest. Voor sommige projecten voert het Observatorium onderzoek en terreinbevragingen uit.

De huidige ploeg is momenteel samengesteld uit 14 personen met multidisciplinaire en complementaire vaardigheden (artsen volksgezondheid, sociologen, psycholoog-statisticus, epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economisten en administratieve assistenten).

Voor meer informatie omtrent het Observatorium :

https://www.ccc-ggc.brussels/nl/observatbru/accueil
Beschrijving van de functie
De Diensten van het Verenigd College (DVC) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) zoekt voor haar studiedienst «Observatorium voor Gezondheid en Welzijn» een wetenschappelijk medewerker voor een halftijds contract van bepaalde duur (6 maanden).

ALGEMENE FUNCTIEBESCHRIJVING

De wetenschappelijk medewerker zal de ploeg komen versterken gedurende 6 maanden halftijds en zal bijdragen aan de terrein- en gegevensverzamelingsfase van het thematisch rapport 2020 omtrent precaire jobs. Het thematisch rapport is een van de vijf katernen van het Brusselse armoederapport, zoals vastgelegd in de ordonnantie van 20 juli 2006.

Dit houdt het volgende in:

● Ondersteuning bij het zoeken van deelnemers voor de focusgroepen en individuele interviews
● Organisatie van en deelname aan de focusgroepen
● Afname van individuele interviews (in het Frans, Nederlands of Engels)
● Invoer van de antwoorden op vragenlijsten
● Medewerking aan de literatuurstudie
● Medewerking aan de verwerking van de gegevens (analyse, redactie)
Vereist profiel
Opleiding :

· Master in sociale wetenschappen, bij voorkeur sociologie of antropologie

Vereisten :

· Ervaring in kwalitatieve onderzoeksmethoden (in het bijzonder met betrekking tot individuele interviews en focusgroepen)
· Analyse- en synthesevaardigheden
· Wetenschappelijke nauwkeurigheid
· Goede kennis van het Engels
· Kennis van word en excel

Troeven :

· Kennis van de tweede taal (Nederlands/Frans)
· Kennis van de Brusselse context, inzonderheid de werkgelegenheidsproblematieken.
· Interesse in terreinbevragingen
· Interesse in het bestuderen van fenomenen verbonden aan kwetsbaarheid en armoede
Contractuele voorwaarden
CONTRACTVOORWAARDEN

- Halftijds contract (contractueel statuut) van bepaalde duur (6 maanden)
- Aanvang van het contract: 1 februari 2020
Om te solliciteren
KANDIDATUURSTELLING

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar volgend adres:
observat@ccc.brussels tegen 15/12/2019.

→ De geselecteerde kandidaten zullen op 20/12/2019 worden verwittigd. De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan 10/01/2020 et 13/01/2020.

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze vacature, contacteer Mevrouw Aouassar, naouassar@ccc.brussels, 02/552 01 89

Werkgever
GGC / DVC - Observatorium voor Gezondheid en welzijn
Plaats tewerkstelling
Brussel
Contract
CBD 50%
Profiel
Master in sociale wetenschappen, bij voorkeur sociologie of antropologie
Uiterste sollicitatiedatum
Onbeperkt
Bewaren
Om deze job te bewaren, log in!
Share