Kom op tegen kanker - Diensthoofd Gezondheidsvoorlichting & Prenventie - Alterjob
Diensthoofd Gezondheidsvoorlichting & Prenventie (h/f/x)
Kom op tegen kanker Sint-Joost-ten-Node COD 100%
Kom op tegen kanker
Kom op tegen Kanker (www.komoptegenkanker.be) komt op voor de rechten en belangen van kankerpatiënten via informatie, preventie en beleidsbeïnvloeding. Met behulp van fondsenwerving zet Kom op tegen Kanker tal van zorgprojecten op zoals de Kankerlijn, ondersteuning van lotgenotengroepen en vrijwilligerswerkingen met activiteiten voor kinderen, jongeren, allochtonen, en voor patiënten in en buiten ziekenhuizen. Steun aan onderzoek staat eveneens centraal. Naast het financieren van vernieuwend medisch onderzoek, wil Kom op tegen Kanker een voortrekkersrol spelen op het vlak van psychosociaal oncologisch onderzoek in Vlaanderen, dat de basis vormt voor wetenschappelijke onderbouwde vernieuwing in de zorg voor (ex-)kankerpatiënten. Kom op tegen Kanker financiert vernieuwende initiatieven in de psychosociale zorg voor kankerpatiënten zoals Villa Rozerood, een zorghotel voor jonge kankerpatiënten en hun gezin.
Contexte et fonction
Om de organisatie te versterken, zoekt Kom op tegen Kanker een DIENSTHOOFD PREVENTIE EN VROEGOPSPORING.
Een master met ervaring in gezondheidsvoorlichting

● U leidt en coördineert het 4-koppig team en waakt over de realisatie van onze strategische preventiedoelstellingen inzake a) een rookvrije samenleving (oa. jongeren van de sigaret houden, mensen beschermen tegen meeroken en in het kader van ‘Generatie Rookvrij' kinderen het recht geven om rookvrij op te groeien), b) een gezonde leefomgeving (oa. ijveren voor een omgeving vrij van kankerverwekkende stoffen en gezonde leefstijlkeuzes stimuleren) en c) vroegopsporing van kanker (bepleiten van het recht op evenwichtige informatie over de voor- en nadelen van screening zodat mensen een geïnformeerde keuze kunnen maken).
● U bent zelf verantwoordelijk voor enkele projecten van Kom op tegen Kanker om zijn preventiedoelstellingen te realiseren.
● U werkt mee aan de kennisopbouw van de organisatie en volgt de (politieke) actualiteit en wetenschappelijke publicaties op inzake kankerpreventie en vroegopsporing. U wisselt hiervoor informatie uit met collega's, neemt deel aan interne en externe vergaderingen en werkgroepen, woont studiedagen bij en onderhoudt een netwerk van externe specialisten. U biedt intern ondersteuning vanuit uw expertise en inzake de thema's waarin u zich specialiseert.
● U doet onderzoek naar het overheidsbeleid inzake preventie en vroegopsporing en volgt onderzoek door derden in opdracht van de organisatie op.
● U werkt mee aan beleidsbeïnvloeding: u formuleert beleidsvoorstellen die bijdragen tot de realisatie van onze doelstellingen, u werkt mee aan events, lobbyinitiatieven, politieke acties en de bekendmaking van rapporten en politieke dossiers. U legt contacten met en vertegenwoordigt de organisatie in Vlaamse, nationale en Europese werkgroepen en fora.
● U zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing en voorbereiding van campagnes en publicaties i.v.m. de thema's waarvoor u verantwoordelijk bent. Hiervoor werkt u nauw samen met de collega's van de diensten ‘Campagne' en ‘Pers & Communicatie'.
● U werkt nauw samen met de beleidsmedewerker van Kom op tegen Kanker, uw collega diensthoofd Zorg en Behandeling en het afdelingshoofd Kennis en Beleid, aan wie u rapporteert.
Profil
● U gelooft in de preventiedoelstellingen (zie boven) van Kom op tegen Kanker en bent gedreven om die te realiseren.
● U bent vertrouwd met kankerpreventie en meer specifiek met tabakspreventie of u bent in staat zich snel in te werken in de materie. U bent iemand die graag studeert.
● U bent Master, bij voorkeur in de gezondheidssociologie, gezondheidsvoorlichting en -bevordering of een gelijkaardige richting of u heeft enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
● U bent een ‘people manager' en kan daar ervaring in voorleggen.
● U hebt een sterke analytische en synthetische geest , en bent in staat om complexe materie in heldere taal te verwoorden of vlot in syntheserapporten samen te vatten.
● U bent een ‘project manager' die planmatig projecten van ‘a tot z' kan begeleiden of zelf uitvoeren.
● vU bent sterk in het uitbouwen en onderhouden van netwerken.
Conditions et contrat
Aanbod

● Een maatschappelijk geëngageerde en gedreven omgeving met een uitstekende reputatie.
● Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, voltijds regime, aangevuld met diverse extralegale voordelen (verzekeringen, maaltijdcheques, gratis openbaar vervoer,...).
● Een flexibele omgeving met glijdend uurrooster, dat in overleg met de leidinggevende tot 2 dagen per week thuiswerk toelaat.
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Kom op tegen kanker
Lieu de travail
Sint-Joost-ten-Node
Contrat
COD 100%
Profil
Master
Date ultime pour postuler
Non précisée
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !