Centre fédéral de la migration - Jurist - Alterjob.be
Centre fédéral de la migration
Het Federaal Migratiecentrum is een onafhankelijke federale openbare instelling gespecialiseerd in de analyse van migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel. Zijn opdracht is om bij te dragen tot een beter begrip van die materies bij de overheid en de burger en tot een benadering ervan gebaseerd op het respect voor de mensenrechten en op kennis. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.
Contexte et fonction
Doel van de functie

Je werkt mee als beleidsmedewerk.st.er grondrechten van vreemdelingen. In die hoedanigheid draag je bij aan beleidsrapportage en -aanbevelingen.

Plaats binnen de organisatie

Je rapporteert aan de directeur; in nauw overleg met de adjunct van de directeur en de andere collega's van Myria die rond grondrechten van vreemdelingen aan de slag zijn.


Jouw opdrachten

De belangrijkste opdrachten zijn:

1) Je werkt als referentiepersoon inzake grondrechten van vreemdelingen:

• Je volgt de evoluties in wetgeving, de rechtspraak en de concrete toepassing ervan op;
• Je werkt aan mee aan analyses, adviezen en aanbevelingen over deze thema's op, je stelt ze aan de betrokken overheden voor en verzekert de opvolging ervan;
• Je vertegenwoordigt Myria in de relevante gelegenheden, overlegvormen en bij de tussenkomende partijen;
• Je organiseert overlegplatformen met de overheidsactoren en de betrokken organisaties, je verhoogt de bewustwording over de bestaande problemen en hun mogelijke oplossingen;
• Je schrijft verslagen en/of informatiebrochures.

2) Je verzekert een advies aan vreemdelingen over hun rechten en grondrechten:

• Je neemt deel aan de telefonische juridische permanentie van Myria;
• Je staat in voor een goede ontvangst en registratie van gegevens;
• Je toetst het dossier aan de wetgeving en de rechtspraak, via een continue opvolging, en in overeenstemming met het mandaat en de bevoegdheden van Myria;

3) Je werkt mee aan de verwerking en analyse van rechtspraak mensenhandel en mensensmokkel.
Profil
Jouw profiel

Diploma : Master in Rechten of gelijkwaardig door ervaring.

Competenties

• Je hebt minimum 3 jaar ervaring in mensenrechten;
• Je hebt een bijzondere belangstelling voor en grondige kennis van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder over mensenrechten, en je bent vertrouwd met het juridisch instrumentarium op vlak van discriminatie en gelijke behandeling;
• Je hebt grondige kennis van de instellingen en verenigingen die actief zijn in het vreemdelingenrecht en mensenrechten;
• Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Je bent een vlotte netwerker en legt proactief contacten (met partners en actoren uit het middenveld);
• Je volgt de technische en administratieve aspecten van de dossiers nauwgezet op;
• Je gebruikt zeer vlot courante softwaretoepassingen;
• Je kan zelfstandig werken en je bent een echte teamspeler;
• Je hebt een flexibele instelling en een goed aanpassingsvermogen
• Talenkennis: Nederlands (uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (zeer goed)
• Kennis van Duits en/of van andere talen en/of van gebarentalen is een extra troef
Conditions et contrat
Wat bieden we aan

• contract 100%
• Contract beperkte duur van 6 maanden
• indiensttreding: zo spoedig mogelijk
• loon: volgens klasse 7 (barema's Myria). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index juli 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2944 - 5 jaar anciënniteit: € 3331 - 10 jaar anciënniteit: € 3714 - 15 jaar anciënniteit: € 4101 - 20 jaar anciënniteit: € 4396 - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4574; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
• vakantiegeld aan 92% van het bruto maandloon, eindejaarspremie (systeem federale openbare sector)
• maaltijdcheques
• volledige terugbetaling van de kosten voor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Centre fédéral de la migration
Lieu de travail
Brussel
Contrat
CBD 100%
Profil
Master in Rechten of gelijkwaardig door ervaring
Date ultime pour postuler
25/01/2018
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !