Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF vzw) - Directeur - Alterjob.be
Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF vzw)
De vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF vzw) is een door sociale partners bestuurde vzw die zich ten dienste stelt van de sociale fondsen in de socialprofitsector.

https://www.vspf.org
Contexte et fonction
We zijn momenteel op zoek naar een directeur (m/v)

Het gaat om een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur en met een zo spoedig mogelijke indiensttreding, ter opvolging van de huidige directeur die met pensioen gaat.

Jouw werkcontext

De vzw VSPF is een koepel-vzw bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties uit verschillende Vlaamse socialprofitsectoren met als missie:

• De werking van Vlaamse fondsen voor bestaanszekerheid en van organisaties bestuurd door de sociale partners, ondersteunen.
• Een paritair gedragen platform bieden voor overleg en voor sectoroverschrijdende samenwerkingsprojecten binnen de Vlaamse socialprofitsector.
• Goede contacten opbouwen en onderhouden met overheden en relevante externe partners.

Ons doel is de financiële middelen van de fondsen en organisaties onder VSPF effectief en efficiënt inzetten. Dit doen we met oog voor kwaliteit en door menselijke, technische en financiële middelen samen te brengen.

Meer bepaald ondersteunt en coördineert de vzw VSPF verschillende fondsen voor bestaanszekerheid, opgericht en beheerd door de sociale partners (werkgeversfederaties en werknemersorganisaties).

De Vlaamse sectoren waarvoor we actief zijn, situeren zich in de privé socialprofitsector:

· De sector van de diensten gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap (paritair comité 318.02).
· De sector van de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (paritair comité 319.01).
· De socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap (paritair comité 329.01).
· De Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (paritair comité 331), met daarin de twee subsectoren:
o kinderopvang.
o gezondheidsinrichtingen en diensten.

De Vlaamse fondsen voor bestaanszekerheid zijn voornamelijk actief op de volgende vlakken:

· Bevordering van de werkgelegenheid: de socialemaribelfondsen. Het personeel dat deze fondsen ondersteunt, wordt door jou aangestuurd.
· Stimuleren van vorming, training en opleiding: de vormingsfondsen. Het personeel dat deze fondsen ondersteunt, wordt aangestuurd door de directeur van de vzw VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit).
· Het aanvullend pensioenplan van de sector: deze fondsen zijn de inrichters van het Pensioenfonds van de Vlaamse Non-Profit/Social-Profit. Zij hebben een eigen omkadering.

De werking is zowel sectorspecifiek (per sector of subsector) als sectoroverschrijdend.

Elk fonds wordt beheerd door een paritaire raad van beheer/beheerscomité dat inhoudelijk de koers van het fonds en de acties bepaalt. De uitwerking ervan gebeurt door de administratieve cel van het fonds, zijnde de medewerkers van de vzw VSPF.

Voor info over de vzw VSPF en over de activiteiten van de verschillende fondsen, raadpleeg onze website https://www.vspf.org/

De vzw VSPF is gevestigd in het EOLISgebouw aan de Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel en behoort samen met 7 andere entiteiten tot één technische bedrijfseenheid. Voor haar werking wordt de vzw VSPF bijgestaan door één van die 7 andere entiteiten, met name de vzw VESOFO, een dienstverlenende vzw die verschillende diensten levert zoals boekhouding, informatica, personeelsadministratie, onthaal, economaat, onderhoud en gebouwenbeheer, enz.

De vzw VSPF werkt in de eerste plaats samen met de vzw VIVO voor het luik vorming en ontwikkeling in de Vlaamse socialprofitsectoren. Ten dienste van de socialemaribelfondsen is er ook een goede samenwerking met de 2 andere koepel-vzw's van het huis, met name de vzw's APEF en FE.BI (voor respectievelijk de Franstalige en federale/bicommunautaire socialprofitsectoren).

VSPF vzw is paritair bestuurd door vertegenwoordigers van werkgeversfederaties en vakbondsorganisaties uit de Vlaamse socialprofitsectoren.

Jouw functie


• Je coördineert de werking van de vzw VSPF en neemt er de eindverantwoordelijkheid van op. Je doet voorstellen aan de raad van bestuur en de algemene vergadering en zorgt voor de uitvoering en de goede opvolging ervan.
• Je staat aan het hoofd van een team van een tiental medewerkers. Je ondersteunt en coacht dat team. Tegelijk superviseer je de 3 administratieve verantwoordelijken, met wie je bovendien nauw samenwerkt.
• Je werkt het functioneringsbudget van de vzw uit en volgt de financiële situatie van de socialemaribelfondsen op.
• Je coördineert de werking van de socialemaribelfondsen die door VSPF vzw ondersteund worden. Je neemt deel aan de raden van beheer en beheerscomités van die fondsen. Je staat mee in voor de ontwikkeling van transversale projecten of acties. Je ondersteunt de fondsen bij hun communicatie, de informatie en de bekendmaking van hun projecten en acties.
• Je ontwikkelt expertise en kennis over de sectoren en over de socialemaribelmaatregel. Je bent een aanspreekpunt voor de sociale partners. Samen met hen vertegenwoordig je de socialemaribelfondsen bij de overheid en diverse partners.
• Je legt alle externe contacten die nuttig en noodzakelijk kunnen blijken om de belangen van VSPF vzw te bevorderen. Je raadpleegt hierover de voorzitter en ondervoorzitter en informeert hen over het verloop van de dossiers. Je bouwt een netwerk van partners uit voor de verwezenlijking van de projecten en acties. Tegelijk creëer je samenwerkingsverbanden.
• Je werkt nauw samen met de directie van de 7 andere entiteiten die samen één technische bedrijfseenheid vormen. Je neemt deel aan de interne sociale overlegorganen (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, syndicale delegatie) en aan diverse werkgroepen binnen en buiten de technische bedrijfseenheid.
Profil
Jouw profiel

Inhoudelijke vereisten:

• Je bezit een diploma van hoger of universitair onderwijs of je hebt een gelijkwaardig niveau bereikt door ervaring en/of bijscholing.
• Je beschikt over minimaal 10 jaar professionele ervaring (waaronder ook projectbeheer) en je hebt minstens 3 jaar leiding gegeven aan een of meerdere teams.
• Jouw kennis van het Nederlands is uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk. Kennis van het Frans is een pluspunt.
• Je hebt een uitgesproken interesse voor de socialprofitsector. Jouw kennis van de sector en jouw praktijkervaring erin, is een troef.
• Jouw kennis van de socialemaribelmaatregel, jouw ervaring op sociaal juridisch vlak en met sociaal overleg, evenals jouw affiniteit met vormingsinitiatieven in de socialprofit, strekken tot aanbeveling.

Vaardigheden:

• Je beschikt over de nodige sociale vaardigheden om leiding te geven en je bent een goede peoplemanager. Je hebt oog voor de teamverbanden.
• Je bent aangenaam in de omgang, goed georganiseerd en proactief ingesteld. Je neemt graag initiatief.
• Je hebt een talent voor communicatie en beschikt over een empathisch vermogen. Je kan bondig rapporteren.
• Je bent een goede onderhandelaar, kan vergaderingen leiden en beschikt over een grote luisterbereidheid.
• Je kan planmatig en doelgericht werken. In je werk ben je zowel autonoom als gedreven. Je kunt projecten en acties managen.
• Je weet een grondige dossierkennis op te bouwen. Je kan omgaan met informatie en problemen: analyseren, een oordeel vormen en oplossingen/verbeteringen aandragen. Je hebt daarvoor een sterk analytisch-synthetiserend vermogen.
• Je bent in staat een administratief en financieel beleid te voeren. Je bent gedreven door kwaliteitszorg op alle vlakken.
• Je kunt de hedendaagse informaticatools goed gebruiken.
• Je kunt samenwerken met de verschillende sociale partners in een paritair beheerde en bestuurde omgeving en hebt respect voor hun standpunten, vanuit het oogpunt van zowel de werkgevers als van de werknemers.
Conditions et contrat
Wat bieden we je?

· Een boeiende en afwisselende job met sociaal nut.
· Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
· Een aantrekkelijk loon in functie van ervaring en profiel, gebaseerd op de barema's van het paritair comité 330, aangevuld met extralegale voordelen.
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Vlaamse social-profitfondsen vzw (VSPF vzw)
Lieu de travail
Brussel
Contrat
COD 100%
Expérience
Niveau d'étude
Date ultime pour postuler
02/02/2018
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !