Centre interfédéral pour l'égalité des chances - Jurist - Haatmisdrijven Dienst Individuele Ondersteuning (SIO) - Alterjob.be
Jurist - Haatmisdrijven Dienst Individuele Ondersteuning (SIO) (h/f/x)
Centre interfédéral pour l'égalité des chances Brussel Voltijds Deadline le 23/11/2017
Centre interfédéral pour l'égalité des chances
Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is een onafhankelijke interfederale openbare instelling gespecialiseerd in het gelijkekansenbeleid en het non-discriminatiebeleid. Zijn opdracht, gebaseerd op de mensenrechten, is om gelijke kansen en rechten voor alle burgers te bevorderen en om discriminatie te bestrijden. Het voert die opdracht uit met het oog op gemeenschapsontwikkeling en in een geest van dialoog, samenwerking en respect.
Contexte et fonction
Plaats binnen de organisatie

Je maakt deel uit van de dienst Individuele Ondersteuning en wordt tewerkgesteld binnen de overleggroep “PenPolJust” (Strafrecht, Politie en Justitie). Je rapporteert aan je adjunct-diensthoofd en indien nodig aan het diensthoofd van de dienst Individuele Ondersteuning.

Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen Unia zoals de dienst Begeleiding en Training, Beleid en Samenleving en de lokale contactpunten.

Doelstelling van de functie

Je eerste opdracht is het behandelen van meldingen en individuele dossiers waarvoor Unia bevoegd is.

Daarnaast bereid je structurele verslagen, adviezen en aanbevelingen voor.

Je bent ook betrokken bij de ontwikkeling van informatie- en sensibiliseringsacties.

Als referentiepersoon voor één of verschillende specifieke domeinen, ben je op de hoogte van de evolutie van de materies op Europees, nationaal en internationaal vlak. Je ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van betrokken partners en actoren, en wisselt kennis uit met collega's binnen en buiten de dienst.

Binnen de overleggroep strafrecht, justitie en politie ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor de dossiers rond haatmisdrijven. Volgens de noden binnen het team volg je ook dossiers rond haatboodschappen op.


Opdrachten


1) Je verwerkt meldingen en dossiers inzake haatmisdrijven (en haatboodschappen):

• Je ziet toe op de goede ontvangst en registratie van gegevens
• Je verzamelt elementen waarmee het dossier kan worden behandeld: verwachtingen van de verzoeker, bewijselementen, standpunt van de partij waartegen de klacht is gericht
• Je toetst het dossier aan de wetgeving en de rechtspraak, via een continue opvolging, en in overeenstemming met het mandaat en de bevoegdheden van Unia
• Je gaat op zoek naar de meest geschikte oplossing, zowel vanuit de individuele (verzoeker) als collectief (samenleving) standpunt, eerst via verzoening of onderhandeling, indien nodig door gerechtelijke stappen te ondernemen
• Je bent verantwoordelijk voor de juridische analyse van dossiers, start gerechtelijke procedures op en volgt deze nauwgezet op.
• Je bent continu op de hoogte van de actuele rechtspraak rond haatmisdrijven en deelt je kennis actief met het team.
• Je neemt deel aan dienstvergaderingen en interne overlegmomenten over haatmisdrijven en haatboodschappen

2) Je overlegt en werkt samen met partners en stakeholders en weet waar je terecht kan voor specifieke informatie:

• Je bouwt een netwerk van partners en betrokkenen uit en onderhoudt dit voor de thema's strafrecht, politie en justitie.
• Indien nodig vertegenwoordig je Unia in nationale en Europese/internationale instanties, werkgroepen en projecten

3) Je zorgt voor rapportage en analyse, adviezen en aanbevelingen:

• Je identificeert en brengt verslag uit over tendensen en evoluties die hoofdzakelijk te maken hebben met haatmisdrijven.
• Je stelt aanbevelingen op en geeft adviezen die tegemoet moeten komen aan structurele moeilijkheden of opportuniteiten op sociaal, politiek of juridisch vlak

4) Je zorgt voor sensibilisering en opleiding:

• Je werkt mee aan de ontwikkeling van informatie en sensibiliseringsacties
• Je helpt mee aan de voorbereiding van presentaties en opleidingsacties
Profil
Diploma & vaardigheden

Je hebt een Master diploma in de rechten of bent gelijkgesteld door ervaring en:

• Je hebt interesse voor de thema's diversiteit, gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie, met een bijzondere belangstelling voor de problematiek van haatmisdrijven
• Je hebt zowel kennis van het strafrecht als van de nationale (en bij voorkeur Europese en internationale) antidiscriminatieregelgeving
• Je hebt kennis van de instellingen die actief zijn binnen de sectoren politie en justitie
• Je volgt de technische en administratieve aspecten van de dossiers nauwgezet op.
• Mondelinge en schriftelijke communicatie hebben geen geheimen voor jou:
o Je communicatie is helder en to the point
o Je hebt een vlotte pen en maakt juridische informatie toegankelijk voor een breed publiek
o Je bent in staat om te spreken voor publiek
• Je bent een goede netwerker:
o Je legt makkelijk contacten met andere instellingen. Zo bekom je snel de informatie die je zoekt via de juiste personen en instanties.
o Je kunnen beroepen op een bestaand netwerk in het domein politie of justitie is daarbij een pluspunt
• Je werkt graag in team en deelt actief kennis met collega's.
• Je bent autonoom, zelfsturend en de drijvende kracht achter je projecten
• Je hebt een flexibele instelling en een goed aanpassingsvermogen
• Je bent zeer vlot in gebruik van courante softwaretoepassingen
• Talenkennis: Nederlands (uitstekend), Frans (zeer goed), Engels (goed). Kennis van het Duits en/of gebarentaal is een troef.
Conditions et contrat
Contract onbepaalde duur:

• contract 100% (38 uur/week);
• uurregeling: in overleg;
• loon: volgens klasse 7 (barema's Unia). Ter indicatie: de bruto maandwedde bij een tewerkstelling van 100% (index juli 2017) bedraagt voor 0 jaar anciënniteit: € 2944 - 5 jaar anciënniteit: € 3331 - 10 jaar anciënniteit: € 3714 - 15 jaar anciënniteit: € 4101 - 20 jaar anciënniteit: € 4396 - 25 jaar anciënniteit (= het maximum): € 4574; nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit;
• vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector;
• maaltijdcheques;
• pensioenplan;
• volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
Cliquez ici pour savoir comment
postuler à cette offre d'emploi
Employeur
Centre interfédéral pour l'égalité des chances
Lieu de travail
Brussel
Contrat
Voltijds
Profil
Master diploma in de rechten
Date ultime pour postuler
23/11/2017
Sauvegarder
Pour sauvegarder cette offre, connectez-vous !
Partager
Partagez cette offre d'emploi avec les personnes de votre réseau qu'elle pourrait intéresser !
Autres offres d'emploi chez cet employeur