BKO - Brussels Kunstenoverleg - Alterjob.be
BKO - Brussels Kunstenoverleg
Het Brussels Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts à Bruxelles (RAB) zijn respectievelijk in 2002 en 2004 opgericht door de Brusselse kunstenorganisaties vanuit een nood aan dialoog en samenwerking. Vandaag stellen de twee vzw's zich voor als één gezamenlijk overlegplatform voor dialoog en reflectie, een kenniscentrum en een gesprekspartner voor alles wat betreft de uitdagingen voor cultuur in Brussel.

RAB/BKO wil bijdragen aan

- visieontwikkeling over cultuur in Brussel
- het delen van ideeën en opinies
- en de uitbouw van een gemeenschapsoverschrijdend cultuurbeleid, aangepast aan de dagelijkse realiteit van de Europese hoofdstad.

De netwerken sensibiliseren de betrokken partijen voor het belang van samenwerking, en dit over taal-, gemeenschaps-, discipline- en sectorgrenzen heen. Ze vervullen hierin een ?laboratorium'-functie en streven naar een grotere erkenning en representatie van de Brusselse culturele sector.

Concreet doen de netwerken dit via

- het organiseren van ledenvergaderingen, debatten, infosessies, etc.
- het verspreiden en delen van informatie via website, nieuwsbrieven, artikels, presentaties, werkgroepen, etc.
- het vertegenwoordigen van de leden tijdens gesprekken, en in allerhande (adviserende) organen.

Door de jaren heen is RAB/BKO uitgegroeid tot een breed gedragen netwerk met meer dan 170 leden en een belangrijke gesprekspartner voor het (Brusselse) beleid en andere sectoren. Zo gaf het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook de opdracht aan RAB/BKO (samen met de Museumraad en la Concertation) om een sensibiliseringstraject te ontwikkelen omtrent een kandidatuur voor Brussel, culturele hoofdstad in 2030.

https://www.rabbko.be/