AIDS Referentie Laboratorium - Alterjob.be
AIDS Referentie Laboratorium
Het AIDS referentielaboratorium VUB site UMC St Pieter is verantwoordelijk voor de bevestiging van HIV diagnose en verdere virologische opvolging van HIV positieve patiënten. Op basis van de gerealiseerde laboratoriumtesten kan de behandelende arts de behandeling van de patiënt optimaliseren. De gebruikte testen worden uitgevoerd onder ISO15189 accreditatie.