Memisa - Alterjob.be
Memisa
Memisa is een niet-gouvernementele organisatie voor medische ontwikkelingssamenwerking. Het doel van Memisa is om kwalitatieve basisgezondheidszorg toegankelijk te maken voor iedereen.

www.memisa.be