Actiris - Alterjob.be
Actiris
Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst heeft Actiris de ambitie om, samen met zijn partners, de openbare leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in Brussel te worden en als dusdanig door de Werkzoekenden en de Werkgevers te worden erkend.
Als openbare dienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen op maat aan te bieden en doeltreffende en gratis hulpmiddelen ter beschikking te stellen die aan de specifieke behoeften van de doelgroepen beantwoorden.

Als openbare tewerkstellingsdienst, die zich bewust is van de essentiële rol die tewerkstelling binnen de economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de sociale samenhang heeft, is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te leveren voor een kwaliteitsvolle tewerkstelling voor iedereen.

Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is het zijn ambitie om, samen met zijn partners, oplossingen te bieden voor de werkgelegenheid in het Gewest in al zijn vormen en met al zijn diversiteit. In dat opzicht zal Actiris zich op een transversale manier inzetten ten voordele van diversiteit en tegen discriminatie, in het bijzonder door middel van zijn
anti-discriminatieprogramma.